Taskforce Wonen en Zorg (gestopt)

De Zorgalliantie participeert in Taskforce Wonen en Zorg in de regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Wij onderschrijven namelijk de oproep van de drie ambassadeurs van de Taskforce. Zij roepen op om tot actie te komen en te streven naar een gezamenlijk gedachtengoed over ‘wonen’ en ‘zorg’.

Taskforce Wonen en Zorg stopt, maar we zijn nog niet klaar!
De Taskforce Wonen en Zorg startte eind 2019 met de ambitie om ouderenhuisvesting in Nederland op de agenda te krijgen en samenwerking tot stand te brengen. Met de inzet van ambassadeurs en adviseurs is de afgelopen jaren op verschillende manieren regionaal aandacht uitgegaan naar deze opgave. Zo ook in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Sinds de oprichting van de Taskforce Wonen en Zorg was het bekend dat de Taskforce een tijdelijke interventie betrof. Op 1 maart 2023 zijn de activiteiten van de Taskforce Wonen en Zorg beëindigd. Op dit moment wordt met de ministeries BZK en VWS toegewerkt naar een nieuwe rol van de Taskforce Wonen en Zorg in lijn met de nationale programma’s. Hierdoor blijven de opgedane kennis, ervaring en het netwerk aan ambassadeurs en adviseurs behouden bij de aanpak van wonen, zorg en welzijn in de verschillende regio’s in Nederland

Actueel
april 2023 | Terugblik totaal
november 2022 | Terugblik regiobijeenkomst Rivierenland
september 2022 | Update stand van zaken
juli 2022 | Terugblik Regiobijeenkomst Nijmegen
juli 2022 | Terugblik Rivierenland aan het roer
mei 2022 | Terugblik In actie blijven
januari 2022 | Terugblik Doorstroom stroomt door!
oktober 2021 | Terugblik Tijd voor actie

Agenda
03 november 2022 | Vervolgbijeenkomst regiobijeenkomst Rivierenland
16 juni 2022 | Regiobijeenkomst Nijmegen
13 juni 2022 | Regiobijeenkomst Rivierenland
21 april 2022 | Regiobijeenkomst Arnhem: de regionale en lokale woonzorgopgave in de regio arnhem in actie blijven
19 januari 2022 | Bestuurlijke themabijeenkomst 1: Doorstroming
30 september 2021 | Oproep: het is tijd voor actie

Waarom?
Op het gebied van Wonen en Zorg ligt er een omvangrijke opgave. Nederland vergrijst. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Die ook nog eens veel langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen én zorg.

Taskforce Wonen en Zorg
De landelijke Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK. Zij stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties bij een gezamenlijke aanpak in deze opgave. Met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven is daarbij essentieel. Eén van de ambities van de Taskforce is dat alle gemeenten in 2021 een concrete analyse maken van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Daarnaast wil de Taskforce dat in 2021 gemeenten, samen met hun lokale partners, afspraken maken op het thema wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

De Taskforce werkt met ruim 70 ambassadeurs die regionaal het gesprek aanjagen tussen zorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en gemeenten over de woonzorgopgave.

Bekijk hier uitleg over ons netwerk (het netwerk is gestopt)