Vervolgbijeenkomst: Rivierenland aan het roer

Wanneer:
3 NOV. 2022 van 09:00 tot 12:00
Waar:
De Pluk, Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen
Door:
Zorgalliantie/KK en Taskforce

Op 13 juni 2022 organiseerden we de regiobijeenkomst ‘Rivierenland aan het roer’ omtrent de regionale en lokale woonzorgopgave in de regio Rivierenland.  Uit deze bijeenkomst kwam o.a. naar voren dat partijen elkaars uitdagingen onvoldoende kenden en dat verdergaande samenwerking echt gewenst is om versnelling te bewerkstelligen, met als vertrekpunt een gezamenlijke woonzorgvisie.

Graag nodigen we u uit voor de vervolgbijeenkomst:
Deze vervolgbijeenkomst staat in het teken van inspiratie en samenwerking bij de woonzorgopgave op zowel lokaal als regionaal niveau in Rivierenland (en de Bommelerwaard).
De vervolgbijeenkomst vindt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, plaats op

Donderdag 3 november 2022 van 09.00 – 12.00 uur
De Pluk
Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen
>>Save the date – Vervolgbijeenkomst Rivierenland (pdf)

Programmaonderdelen
In een aansprekend programma met analyse, inspiratie en gesprek richten we ons vooral op de woonzorgopgave en de noodzaak om te komen tot een gedragen woonzorgvisie voor gemeenten. Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog weinig aandacht aan wonen én zorg. De Taskforce Wonen en Zorg pleit voor het aanscherpen en verdiepen van de bestaande woonvisies tot woonzorgvisies. Maar hoe zien die eruit en hoe kom je tot een gedragen woonzorgvisie met concrete doelstellingen? Hoe werk je samen in het proces met gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren en zorgverzekeraars – maar ook andere partners en (toekomstige) ouderen zelf – worden betrokken bij het ontwikkelen van de visie.

De definitieve uitnodiging met het exacte programma ontvangt u in oktober.

Genodigden
Voor deze regionale werkbijeenkomst worden uit de gemeenten binnen de regio’s Rivierenland en Bommelerwaard de volgende stakeholders uitgenodigd:

  • Wethouders Wonen en wethouders Zorg;
  • Bestuurders van woningcorporaties;
  • Bestuurders van zorgorganisaties
  • Bestuurders van welzijnsorganisaties;
  • Bestuurders van GGZ-instellingen
  • Vertegenwoordigers van zorgkantoren en zorgverzekeraars;
  • Huisartsen
  • Vertegenwoordigers van (Wmo‑) adviesraden en cliënten- en huurdersorganisaties.

Organisaties die in meer gemeenten werken binnen Rivierenland, worden verzocht om net zoveel mensen als gemeenten waarin ze werken af te vaardigen. Voor anderen geldt dat we verzoeken om maximaal twee afgevaardigden per organisatie aan te melden.

Met de Woonzorgvisie is de basis gelegd voor verdere prestatieafspraken en/of een toekomstbestendig uitvoeringsprogramma waarin concreet is vastgelegd welke plannen wanneer worden uitgevoerd om te voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen.

Contact
Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Ingrid Aaldijk, adviseur Taskforce Wonen en Zorg (info@aaldijkadvies.nl / 06‑11213446).

Aanmelden