Krachtige Leerkring Liemers

De Liemers is een streek in Gelderland, ten zuidoosten van Arnhem. Het beslaat verschillende kleine kernen en wat grotere plaatsen als Zevenaar, Duiven en Didam. Het gebied is volop in ontwikkeling: versterking van de kleine kernen, betere samenwerking tussen organisaties, maar ook van ‘boer naar burger’- vraagstukken, waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan.

In de Liemers zijn we als HAN nog niet zo lang actief (2018). Voorzichtig gaan we als leerkring aan de slag met wensen en vraagstukken van inwoners. Een verkennend gebiedsonderzoek, waarbij we aansluiten bij lopende initiatieven of meehelpen om bestaande projecten te versterken. We werken hier samen met beroepskrachten en vrijwilligers. Ook werken we samen met de gemeenten Duiven en Westervoort.

Thema’s:

 • Verbinding gezondheid (gezonde voeding) en onderwijs (jongeren).
 • Actief burgerschap 3.0.
 • Jongeren en maatschappelijke diensttijd.
 • Verbindend samenwerken door Kunst en Cultuur (netwerk creëren).
 • Versterken leefbaarheid kleine kernen.


Actuele opdrachten:

 • Laaggeletterdheid in beeld
  Maar liefst 24% van de inwoners van de Liemers is laaggeletterd. Studenten werken aan de kernvraag: ‘Hoe herken je laaggeletterdheid?’. Dit doen ze in samenwerking met de Taalhuizen in de lokale bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven.
 • Gezonde voeding voor jongeren
  In verbinding met middelbare scholen in de Liemers en geïnspireerd op het project van Rijnstate en GO! Malburgen wil de Leerkring Liemers een initiatief voor jongeren van de grond tillen, waarin kennis over obesitas en ‘lekker lokaal eten’ de speerpunten zijn.
 • Wijkraad 3.0
  In september 2019 startten twee onderzoeken in de twee wijken (Hoogeind en Lange Maat) in Westervoort om de wijkraden nieuw leven in te blazen. De gemeente Duiven/Westervoort (1Stroom) stelde ons deze vraag. De studenten werken samen in een gemêleerde groep aan deze opdracht, samen met studenten van het ROC Rijn IJssel College.
 • Breedtesport
  Studenten onderzoeken samen met AV (atletiekvereniging) de Liemers waar de ‘open club’-gedachte in de regio zou kunnen werken. Hierdoor kunnen sportgelegenheden beter gebruikt worden.
 • Inclusie voor jongeren in Duiven
  In Duiven willen jongeren met een beperking of/en met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om te participeren creëren. Lees hier meer.
 • Liemers kerstdiner
  In maart 2019 vond het Liemers Diner plaats in een mix & match concept, waar vragen en ideeën vanuit inwoners en professionals aan elkaar gekoppeld werden. Er ontstonden mooie contacten en initiatieven. Rond de kerst geven we hier een vervolg aan om zo een bijdrage te leveren aan een Krachtige Leerkring in de Liemers.

Samenwerkingspartners
In de Leerkring Liemers werken de volgende partijen, afhankelijk van het onderwerp, met studenten samen: Caleidoz, Liemers++, Zorgbelang, Cultuur Oost, Plattelandsjongeren Gelderland
Gemeente Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijn IJssel ROC, Stichting Welcom, AV de Liemers en het Kulturhus de Nieuwhof. Daarnaast hebben we contact met diverse inwonersinitiatieven en lokale ondernemers.

Meer informatie
Leerkring de Liemers op de website van HAN.
Artikel: Anders kijken naar wat er al is.