De regionale en lokale woonzorgopgave in de regio Arnhem: ‘in actie blijven’

Wanneer:
21 APR. 2022 van 15:00 tot 17:00
Waar:
Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), locatie Arnhem Ruitenberglaan G301
Door:
Taskforce Wonen en Zorg

> Uitnodigiging 21 april 2022 regiobijeenkomst Arnhem
> Definitief programma 21 april regiobijeenkomst Arnhem

Net als in de rest van Nederland vergrijst de regio Arnhem. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Deze 75+érs wonen ook nog eens veel langer zelfstandig. Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Met de vergrijzing zal de vraag naar zorg thuis, de komende jaren flink toenemen, zo ook in de regio Arnhem. Zorgaanbieders,  gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke-investeerders en zorgkantoren hebben elkaar hard nodig om oplossingen hiervoor te vinden en deze plannen écht te kunnen realiseren. We zullen met elkaar de volgende stap moeten zetten zodat ouderen gezond ouder kunnen worden in hun eigen woning of passende woonomgeving, ook als zij intensieve zorg nodig hebben. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen én zorg.

Aan de hand van de regionale en lokale opgave in de regio Arnhem gaan we op 21 april 2022 met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en zorgkantoor Menzis in gesprek over deze opgave, hobbels en uitdagingen.

Programmaonderdelen
Tijdens deze werkconferentie willen wij samen de dialoog voeren over:

 • wat betekent de opgave voor de regio en de gemeenten in de regio Arnhem
 • wat er moet gebeuren om een antwoord te hebben op deze forse woonzorgopgave
 • welke kansen en knelpunten we zien
 • hoe we de samenwerking organiseren van partijen die betrokken zijn bij het invullen van de woonzorgopgave.

Gedurende het programma is uiteraard voldoende tijd om te netwerken, het delen van inspirerende voorbeelden en het maken van afspraken over hoe we in de regio samen aan de slag gaan.

Programma
14.45 uur | Inloop
15.00 uur | Opening
Door de dagvoorzitter Jeanette Horlings-Koetje, ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg.
15.05 uur | Stand van zaken woonzorgopgave regio Arnhem
Door Jeanette Horlings-Koetje, directeur bestuurder Stichting Samen Zorgen, en ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg.
15.20 uur | Regiomonitor WLZ capaciteit; wat betekent het voor de gemeenten
Door Joas Duister, regiomanager bij Zorgkantoor Menzis
15.35 uur | Reflectie en inspiratie
Door: Wendy Kemper
Met o.a. Joris de Jong (voorzitter Raad van Bestuur, Liemerije), Eric Angenent, (directeur-bestuurder Vivare) en Johannes Goossen (demissionair wethouder Duiven). Eric, Johannes en Joris vertellen hoe zij samenwerken aan de “Blijfwijk” in Duiven. Het is de bedoeling een wijk te maken, waar iedereen oud kan worden.
15.50 uur | Pauze
16.00 uur | Gesprekstafels
Aan de hand van de opgave inventariseren we kansen maken we per gemeente concrete afspraken over acties die nodig zijn om tot versnelling te komen.
16.50 uur | Afsluiting; afspraken en acties
Door Jeanette Horlings-Koetje
17.00 uur | Borrel

Genodigden
Voor de regionale werkconferentie zijn uitgenodigd:

 • de wethouders wonen én wethouders zorg van de gemeenten in de regio
 • de bestuurders van de regionale VVT- en welzijnsinstellingen
 • de bestuurders van de regionale woningcorporaties.
 • Vertegenwoordigers van de ouderen en projectontwikkelaars.

Daarnaast vragen wij nadrukkelijk iedere bestuurder om managers, adviseurs, projectleiders etc. die hij/zij nodig acht om de regiobijeenkomst en het vervolg daarop te laten slagen

Contact
Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Ingrid Aaldijk, adviseur Taskforce Wonen en Zorg info@aaldijkadvies.nl / 06-11213446 of Geke Blokland, beleidsadviseur gemeente Rheden, g.blokland@rheden.nl / 06-25767692

We kijken uit naar uw deelname!

Aanmelden

Over Taskforce Wonen en Zorg (regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland)
De Zorgalliantie participeert in de Taskforce Wonen en Zorg in de regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Wij onderschrijven namelijk de oproep van de vier ambassadeurs van de Taskforce in deze regio. Zij roepen op om tot actie te komen en te streven naar een gezamenlijk gedachtengoed over ‘wonen’ en ‘zorg’.

De ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg

Regio Arnhem

 • Jeannette Horlings-Koetje, directeur-bestuurder Stichting Samen Zorgen
 • Gea Hofstede, demissionair wethouder gemeente Rheden

Regio Nijmegen

 • Ronald Leushuis, voorzitter Raad van bestuur woningcorporatie Talis

Regio Rivierenland

 • Tjapko van Dalen, directeur-bestuurder KleurrijkWonen
 • Anne-Marie Laeven-de Boer, voorzitter Raad van bestuur SantePartners

Meer over de Taskforce: https://zorgalliantie.com/wat-doen-wij/taskforce