Terugblik 13-06-2022 Rivierenland aan het roer

We kijken terug op een enerverende en inspirerende regiobijeenkomst Rivierenland aan het roer!! Ca. 40 mensen vanuit gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en afgevaardigden van de zorgverzekeraar én het zorgkantoor waren erbij. Was je er niet bij lees dan vooral even het verslag! Hieronder lees je de highlights. En, noteer alvast een save the date voor de volgende bijeenkomst: maandag 31 oktober 2022 van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)! Attendeer ook alvast bestuurders die niet aanwezig waren tijdens de bijeenkomst.

De highligts

 • Er waren inspirerende presentaties* van de praktijkvoorbeelden van de Blijfwijk in Duiven voor ouderen, waar ingezoomd werd op de goede samenwerking. Het project Een Welkome Wijk in Nijmegen is voor mensen met een psychisch kwetsbare gezondheid. Partijen werken daar nauw samen om bewoners goed te integreren in de lokale samenleving.
 • VGZ en Menzis gaven een inkijkje in de capaciteitsplannen* verpleegzorg 2022. Daaruit bleek dat op termijn de woonzorgopgave voor de regio Rivierenland onder druk staat, en wat er nodig is qua extra zorgcapaciteit, verpleegzorgplekken en verpleegzorgopgave thuis.
 • Bestuurders van KleurrijkWonen en Santé Partners (tevens ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg) gaven inzicht* in de woonzorgopgave vanuit respectievelijk de woningcorporatie en de VVT-sector.
 • Aan de hand van dilemma’s gingen deelnemers met elkaar speeddaten over de woonzorgopgave. Daaruit bleek o.a. dat partijen elkaars uitdagingen niet voldoende kende. En dat een verdergaande samenwerking echt gewenst is, waarbij gemeente regie zou moeten nemen. Met als vertrekpunt een gezamenlijke woonzorgvisie.
 • De bijeenkomst op 31 oktober is gericht op de 5 thema’s die komen uit de speeddates. Na de zomer meer hierover!
  • Het creëren van maatschappelijk bewustzijn, zodat mensen tijdig gaan nadenken over hoe zij op oudere leeftijd willen gaan wonen
  • Concreter maken van lokale samenwerking tussen gemeente, zorg- en welzijnspartijen en woningcorporatie door bestuurlijk commitment op gemeenschappelijke doelen en afspraken.
  • Nadenken over toekomstgerichte woonzorgconcepten in bestaande bouw.
  • Samen de woonzorgopgave oppakken begint met een woonzorgvisie.
  • Regionaal inzicht in woonzorgbehoefte en afstemming over spreiding van specialistische woonzorgcapaciteit

*in het verslag kun je meer lezen en staat een link naar de presentaties en andere interessante achtergrondinformatie.
Deel vooral het verslag breed zodat zoveel mogelijk organisaties geïnformeerd worden over de regionale Taskforce Wonen en Zorg.

Downloads

Ambassadeurs Taskforce Wonen en Zorg regio Rivierenland
Anne-Marie Laeven – de Boer (Santé Partners)  en Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen)