Krachtige Leerkring Gemert

Het dorp Gemert maakt onderdeel uit van de gemeente Gemert-Bakel in de provincie Noord-Brabant. Gemert is een zelfvoorzienend dorp met ondernemende inwoners.

De thema’s die er spelen zijn: integratie van nieuwkomers, leefbaarheid in combinatie met krimp, maar ook van ‘boer naar burger’-vraagstukken. Hierbij staan de wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal. Vanaf eind 2017 maakt Gemert als Krachtige Leerkring deel uit van de Zorgalliantie.

Actuele opdrachten: 

  • Diversiteit en participatie in Gemert-Bakel
    Gemeente Gemert-Bakel krijgt te maken met een steeds diverser samengestelde bevolking. Met name de toename van nieuwelingen stelt de gemeente en haar samenwerkingspartners voor nieuwe uitdagingen. Hoe zorgen we voor een goede integratie van deze nieuwe doelgroep? Hoe zorgen we voor participatie van deze nieuwe doelgroep in een context waarin ook de huidige bewoners blijven participeren? Hoe creëren we arbeidsmogelijkheden voor deze doelgroep? Vanuit het onderzoeksprogramma MoRe was dr. Annica Brummel betrokken bij deze opdracht, in samenwerking met studenten.
  • Elsendorp: wens om te groeien naar 1500 inwoners
    Elsendorp (‘small village, great people’) is een krachtige kern met 1100 inwoners. Het dorp met haar dorpsbelangenorganisatie willen groeien. Binnen het dorp is de Commissie 1500 actief op het thema wonen. Hierbinnen werken het dorp, gemeente en Woningcorporatie Goed Wonen samen met studenten van de minor Stad en Land. De studenten onderzoeken hoe het dorp met creatieve oplossingen aantrekkelijk blijft voor haar inwoners, jong én oud. Elsendorp vormt tegelijkertijd een proeftuin voor de nieuwe omgevingswet, die in 2021 ingaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de minor Stad en Land, onder begeleiding van Gideon Visser, onderzoeker bij de Zorgalliantie/Krachtige Kernen. Lees de tussentijdse rapportage van de vier studenten (01-11-2019).
  • Nieuwe bestemming Gerarduskerk
    Net als in veel andere dorpen nemen de bezoekersaantallen aan kerken sterk af. Zo verging het ook de Gerarduskerk in Gemert. Bood de kerk eerst nog ruimte aan de bibliotheek, sinds hun verhuizing naar het Cultuurhuis vorig jaar moet er een nieuwe bestemming gevonden worden. Studenten van de minor Stad en Land zoeken samen met woningcorperatie Goed Wonen en inwoners van Gemert naar nieuwe manieren om ontmoeting tot stand te brengen.

Lees ook:
Meedoen in de buurt voor statushouders Gemert-Bakel.
Dialoogsessie integratie van statushouders in Gemert.