Krachtige Leerkring Gemert

Het dorp Gemert maakt onderdeel uit van de gemeente Gemert-Bakel in de provincie Noord-Brabant. Gemert is een zelfvoorzienend dorp met ondernemende inwoners.

De thema’s die er spelen zijn: integratie van nieuwkomers, leefbaarheid in combinatie met krimp, maar ook van ‘boer naar burger’-vraagstukken. Hierbij staan de wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal. Vanaf eind 2017 maakt Gemert als Krachtige Leerkring deel uit van de Zorgalliantie.

Actuele opdrachten: 

  • Diversiteit en participatie in Gemert-Bakel
    Gemeente Gemert-Bakel krijgt te maken met een steeds diverser samengestelde bevolking. Met name de toename van nieuwelingen stelt de gemeente en haar samenwerkingspartners voor nieuwe uitdagingen. Hoe zorgen we voor een goede integratie van deze nieuwe doelgroep? Hoe zorgen we voor participatie van deze nieuwe doelgroep in een context waarin ook de huidige bewoners blijven participeren? Hoe creëren we arbeidsmogelijkheden voor deze doelgroep? Vanuit het onderzoeksprogramma MoRe was dr. Annica Brummel betrokken bij deze opdracht, in samenwerking met studenten.
  • Hoe blijft het dorp interessant voor jongeren?
    Veel jongeren die op een agrarisch bedrijf opgroeien hebben geen interesse om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Zij trekken naar de stad, ook omdat er ook geen geschikte woonruimte in het dorp te vinden. Woningcorporatie Goed Wonen onderzoekt samen met studenten van de minor Stad en Land hoe het dorp met creatieve oplossingen aantrekkelijk blijft voor jongeren. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd door dr. ir. Dort Spierings, coordinator van de minor Stad en Land, begeleid vanuit de Zorgalliantie door Gideon Visser.
  • Nieuwe bestemming Gerarduskerk
    Net als in veel andere dorpen nemen de bezoekersaantallen aan kerken sterk af. Zo verging het ook de Gerarduskerk in Gemert. Bood de kerk eerst nog ruimte aan de bibliotheek, sinds hun verhuizing naar het Cultuurhuis vorig jaar moet er een nieuwe bestemming gevonden worden. Studenten van de minor Stad en Land zoeken samen met woningcorperatie Goed Wonen en inwoners van Gemert naar nieuwe manieren om ontmoeting tot stand te brengen.