Visie op netwerkleren

Binnen de Zorgalliantie zijn meer dan dertig organisaties actief die met en van elkaar willen leren. Onze visie op netwerkleren biedt hiervoor een perspectief. Immers: wil het leren van professionals betekenisvol zijn, dan is het belangrijk om hen zelf actief aan het roer te laten staan bij het zoeken naar oplossingen.

Netwerkleren is erop gericht dat professionals contacten om zich heen verzamelen, die bij het oplossen van een bepaald vraagstuk nodig zijn. De ontwikkeling van kennis, praktijk en de persoon zien wij als het resultaat van actieve verbindingen waarin creatieve energie gaat stromen.

In de arena
Binnen deze visie staan de begrippen ‘arena’ en ’tribune’ centraal (zie afbeelding). Het vertrekpunt is altijd een vraagstuk van een van de participanten. Daarbij worden andere organisaties betrokken die bij het oplossen van het vraagstuk nodig zijn. Deze partijen gaan samen met elkaar experimenteren, waarbij alle aspecten van het vraagstuk belicht worden. Dit experimenteren in de praktijk noemen we de arena: de plek waar je leert door te doen. Dit doen wij in de Krachtige Leerkringen.

Leren door te kijken: op de tribune
Rondom de arena staat de tribune. De tribune is bestemd voor organisaties die willen leren van de experimenterende partijen: leren door mee te kijken. Op de tribune kan iedereen plaatsnemen die het vraagstuk herkent of geïnteresseerd is, maar om welke reden dan ook niet actief kunnen participeren. Zij kijken en denken mee. Op aparte bijeenkomsten reflecteren de experimenterende en kijkende partijen samen met elkaar. Waar het kan wordt er iets gedeeld binnen het grotere netwerk, bijvoorbeeld via beeldmateriaal op de website of via een workshop.

Inspiratie, ontmoeting en kennis opdoen
Het mooie van de tribune is dat het twee functies heeft. De tribune stelt niet alleen andere partijen in staat om te leren door mee te kijken, maar het maakt ook naar de buitenwereld zichtbaar wat er gebeurt. Want als het om leerrendement gaat, zijn we van nature geneigd ons te richten op de concrete uitkomsten. Denk aan de vragenlijst die we hebben ontwikkeld of de hoeveelheid bijeenkomsten die we hebben georganiseerd. Maar wat partijen daadwerkelijk leren, is niet direct zichtbaar: de inspiratie die ze opdoen, de ontmoeting, het kennis nemen van. Door op de tribune plaats te nemen zien zij ook wat er in de onderstroom gebeurt.

Bekijk een overzicht van onze tribune activiteiten.