Wie zijn wij?

De Zorgalliantie is een groeiend regionaal kennis- en leernetwerk van organisaties in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg die actief is op de terreinen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Samen met tegenwoordige professionals (van deelnemende organisaties) en toekomstige professionals (studenten HAN) werken wij aan diverse thema’s.

Wij gaan samen op zoek naar antwoorden rondom de vraagstukken van overmorgen. De manier waarop we op zoek gaan vormt zich gedurende de weg. De opgedane kennis wordt omgezet naar methoden en tools die wij beschikbaar stellen voor iedereen. De Zorgalliantie wordt ondersteund door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Organisatie
De Zorgalliantie heeft een Raad van Advies met leden die bestuurder zijn bij een van de participanten. De Zorgalliantie heeft zich verbonden aan Krachtige  Leerkringen vanuit het Centre of Expertise Krachtie Kernen in de regio’s Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Programmateam en lectoren
Het programmateam is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderzoeks- en leerprogramma van het netwerk en bewaakt de voortgang. Aan de Zorgalliantie zijn verschillende lectoraten verbonden en er is contact met andere samenwerkingsverbanden in de regio (o.a. Zorgpact, netwerk Palliatieve Zorg, WZW, RvN).

Doelstelling
De Zorgalliantie staat voor:
• Impact leveren op beter wonen, betere welzijn en betere zorg.
• Nieuwe vormen van samen leren in de praktijk ontwikkelen.
• Met elkaar organiseren dat het aantal leerwerkplekken in de praktijk toeneemt.

De Zorgalliantie doet dit vanuit de driehoek (zie afbeelding hieronder) onderwijs, onderzoek en praktijk/werkveld.

Onderwijs
Onderwijs zorgt voor het stimuleren van een onderzoekende en ondernemende houding. De studenten worden opgeleid in de praktijk. Dit draagt bij aan hybride leeromgevingen.
Onderzoek
Door de koppeling met onderzoek zijn lectoren betrokken en wordt de theorie meer aan de praktijk verbonden (en vice versa). Hierdoor is multidisciplinair onderzoek mogelijk.
Praktijk/werkveld
Het werkveld levert betrokken organisaties met professionals die leren om lokaal aan de slag te gaan met belangrijke vraagstukken. Samen versterken zij het netwerk en brengen zij hun organisatie actief in beweging.

Hoe verder?
Voor de toekomst ambiëren wij dat onze visiedriehoek zich ontwikkelt van een statisch naar een dynamisch, waarbij de pijlers elkaar verder versterken. Wij werken iedere dag actief samen om de impact op wonen, welzijn, zorg en onderwijs te vergroten!

Achtergrond
De Zorgalliantie is in 2011 ontstaan. Wil je meer weten over het ontstaan van de Zorgalliantie lees dan hier verder.