Krachtige Leerkring Noord Limburg

De Leerkring Noord-Limburg is sinds september 2018 actief en bevindt zich nog in de opstartfase. Er werken ongeveer tien studenten bij welzijnsorganisatie Synthese, variërend van 2e jaars tot 4e jaars en deeltijdstudenten. Zij werken op diverse locaties aan verschillende opdrachten.

Actuele pilots 
– Inwoners werken aan een meldpunt voor gezondheidsklachten van en door de wijk – Horst is al langer samen bezig. Daar gaan we verkennen wat de HAN kan bieden en wat er nodig is.
– Preventie bij jongeren voor het omgaan met stress en druk. Het dorp Haelen staat aan het begin van een samenwerking in het dorp over het thema positieve gezondheid bij jongeren.

Daarnaast werken enkele studenten actief mee in het project ‘Integreren doen we samen’.

Project ‘integreren doen we samen’ in Horst aan de Maas.
Integreren doen we samen’ is een tweejarig project, ondersteund door het Oranjefonds. Diverse organisatie in de gemeente Horst aan de Maas werken samen om nieuwkomers beter te laten integreren. Het project richt zich op twee dimensies: taalondersteuning en aansluiting bij sociale activiteiten.

1. Taalondersteuning
Iedere woensdagmiddag vindt er bij de bibliotheek ‘de Huismuis’ plaats. Kinderen van basisschoolleeftijd die extra ondersteuning behoeven op het gebied van Nederlandse taal kunnen hier terecht om spelenderwijs bezig te zijn met taal. Ouders van kinderen worden betrokken in de begeleiding.
De Huismuis richt zicht met name op leerlingen die moeite hebben met het lezen, schrijven of spreken van de Nederlandse taal of angst hebben om te presenteren (voorlezen) of weinig sociale contacten hebben. Ontmoeting tussen een diversiteit aan kinderen en hun ouders vindt hier plaats. Met name kinderen en ouders met een migrantenachtergrond hebben naast de taalondersteuningsbehoefte een behoefte aan uitbreiding van het sociaal netwerk. De lessen van de Huismuis worden voorbereid en uitgevoerd door HAN-studenten en vrijwilligers van de Huismuis, in samenwerking met de bibliotheek. Het creatieve en speelse karakter is daarbij belangrijk.

2. Aansluiten bij sociale activiteiten
Hoe kunnen arbeidsmigranten en statushouders beter aansluiten bij lokale sociale activiteiten? Denk hierbij aan dorps-/wijkraden, culturele en sportverenigingen. Een afstudeerstagiaire van de HAN heeft middels focusgroepen onderzoek gedaan naar de behoeften die er liggen bij zowel actieve inwoners als Poolse arbeidsmigranten. De gemeenschappelijke behoefte zit in de ontmoeting. In samenwerking met de deelnemers van de focusgroepen zal een product ontwikkeld worden waar vanuit in gezamenlijkheid geparticipeerd zal worden.

Deelnemers
Het convenant is ondertekend door Dynamiek Scholengroep, Jong Nederland Horst, Gemeente Horst aan de Maas, Afslag 10 (werkgroep voor sport en bewegen), His Hope, Synthese en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het voornemen is dat naarmate het project vordert, we ook met andere (sport)verenigingen gaan samenwerken in dit project.

Boek van Sythese
Synthese heeft een handig digitaal boek ontwikkeld voor professionals over het integreren van nieuwkomers in de buurt. Het boek geeft praktische informatie op het gebied van immigratie en naturalisatie en de verschillende procedures die erbij komen kijken. Het boek is hier te vinden.