Tribune-activiteiten

De Zorgalliantie organiseert zogenaamde tribune-activiteiten rond actuele maatschappelijk thema’s en innovaties op het gebied van zorg, wonen, onderwijs en welzijn. Het doel van de activiteiten is het leren van en met elkaar; het leveren van een bijdrage aan onderwijsvernieuwing en het vergroten van de innovatiekracht van participanten.

> bekijk de toelichting (pdf)

Delen en vertellen
De tribune-activiteiten bieden een podium aan de resultaten van initiatieven en nieuwe ontwikkelingen en geven geïnteresseerden de mogelijkheid hiervan kennis te nemen. In de mix en de ontmoeting ontstaat de waarde en energie, die zo hard nodig is om de complexe maatschappelijke uitdagingen binnen het sociaal domein het hoofd te bieden. Zo komt kennis en innovatie voorbij de bestaande netwerken. Met vertellen en delen begint het netwerkleren.

Toegang
De tribune-activiteiten van de Zorgalliantie zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. Voor sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Participanten van de Zorgalliantie ontvangen hiervoor een aantrekkelijke korting. In onze agenda (aan de rechterzijde van dit scherm) vind je een actueel overzicht van alle activiteiten.

Krachtige Leerkringen (KL’s), arena en tribune
Er zijn twee soorten tribune-activiteiten, namelijk binnen een Krachtige Leerkring en tussen Krachtige Leerkringen. De Krachtige Leerkring is een gebied, wijk, stad of wijk waar een groep samen leert door te doen. Dit noemen wij de arena. Elke arena heeft een eigen tribune. Op deze tribune kunnen participanten, wijkbewoners, studenten en andere geïnteresseerden leren door mee te kijken met anderen die doen.

Tribune-activiteiten in de KL:

 • Minicolleges
  Studenten krijgen onderwijs in de KL in de vorm van minicolleges. De minicolleges staan ook open voor professionals in de wijk en wijkbewoners. Via de agenda op onze site worden de data van minicolleges gedeeld met andere KL’s, zo zorgen wij voor meer kennisoverdracht tussen de KL’s.
 • Studentpresentaties
  Twee keer per jaar is er een moment waarop studenten resultaten van projecten opleveren. Studenten geven dan presentaties over de behaalde resultaten. De presentaties zijn openbaar voor professionals en wijkbewoners.

Tribune-activiteiten tussen de KL’s:

 • Zorgalliantiecafé
  Twee keer per jaar wordt er een Zorgalliantiecafé georganiseerd. Het Zorgalliantiecafé is een plek voor debat waar actuele ontwikkelingen kunnen worden besproken. Het café is gratis, bij de organisator (lid van de Zorgalliantie) op locatie en toegankelijk voor studenten, burgers en leden van de Zorgalliantie.
 • Masterclasses
  Minstens twee keer per jaar wordt er door het programmateam een masterclass georganiseerd. Tijdens een masterclass worden interessante inspirerende thema’s aangehaald. Deze masterclasses staan open voor iedereen. Voor leden van de Zorgalliantie zijn deze gratis voor anderen wordt een vergoeding gevraagd.
 • Leersafari’s (één of meerdaags)
  Minstens één keer per jaar organiseren we een leersafari om samen naar vernieuwende projecten te kijken in binnen- en buitenland.
 • Studiereis (meerdaagse Leersafari)
  Organisatie van een reis om samen naar vernieuwende projecten te kijken in het buitenland.

Kennisdeling
Op onze site delen wij lopende studentopdrachten en resultaten via de pagina’s van de Krachtige Leerkringen. Kennisproducten en tools worden gedeeld via de kennisbank..