Krachtige Leerkring Brakkenstein

De Nijmeegse wijk Brakkenstein is een groene wijk waar zowel veel ouderen als jonge gezinnen wonen. Meerdere partijen werken er samen om de wijk mooi, aantrekkelijk en leefbaar te houden. Vanuit woonzorgcentrum Boszicht werken HAN-studenten van verschillende opleidingen, samen met wijkbewoners en professionals, aan wijkvraagstukken. Belangrijke thema’s zijn ‘eenzaamheid’, ‘meer bewegen’ of ‘het realiseren van een dementievriendelijke wijk’.

Leren en innoveren in de wijk
Samen met betrokkenen worden onderzoeksvragen opgesteld die het proces van integratie met de wijk bevorderen. HAN-studenten worden daarbij begeleid door de wijkdocent en professionals van ZZG Zorggroep, waarbij samen leren in de beroepspraktijk centraal staat. Afhankelijk van het gekozen thema, worden de studenten ook begeleid door professionals van SWON, Wijkraad, gemeente Nijmegen, Talis, Politie Nijmegen, Buurwijkcentrum, Gezondheidscentrum Brakkenstein etc.

Thema’s
Thema’s die spelen in de Krachtige Leerking Brakkenstein zijn:
• Bewegen en fitheid
• Dementievriendelijke wijk
• Gastvrijheid
• Fitness en bewegen
• Wijkgericht werken
• Koken op locatie
• Mobiliteit
• Facility management; wonen en zorg
• Mondzorg
• Vrijwilligers in de wijk

Samenwerkingspartners
Afhankelijk van het uit te werken vraagstuk, zijn de volgende partners betrokken: ZZG ZorggroepKalorama Veste Brakkenstein, Aqua Viva, Bindkracht 10, Wijkraad Brakkenstein, Gemeente Nijmegen, Talis wooncoöperatie, Politie Nijmegen, Sociaal wijkteam Zuid, Gezondheidscentrum Brakkenstein, ‘BUUR’ (sociaal buurtcafé).

Resultaten
Vanaf de start tot en met januari 2019 zijn er 39 studenten betrokken geweest bij de activiteiten en opdrachten in de wijk. Dat heeft de volgende resultaten opgeleverd:
• Informatiemappen voor verzorgenden van Boszicht over goede mondverzorging van bewoners.
• Een ‘gezondheidsweek’ voor bewoners van Boszicht.
• Playlists met favoriete muziek voor bewoners van Boszicht met dementie.
• Een overzicht met maatregelen om van Brakkenstein een dementievriendelijke wijk te maken.
• Informatie voor zelfstandig wonende ouderen die graag deel willen nemen aan voor hen geschikte activiteiten in de wijk.
• Een advies aan Kalorama de Veste over ‘decentraal’ koken.
• Programma van eisen voor ontvangstruimte Kalorama de Veste.

E-community Mijn Brakkenstein
Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de projecten en binding krijgen en houden met deze wijk? Meld je dan aan voor de e-community MijnBrakkenstein.nl. Meer informatie vind je op de pagina Leerkring Brakkestein op de website van HAN.

Achtergrond
Eerstejaars studenten Social Work maakten in 2019 een filmpje over Brakkenstein.

Op 12 september 2017 vond in café Buur in Brakkenstein een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen de studenten en de professionals en werd er gesproken over de onderzoeksthema’s waar zij mee aan de gang gaan. Bekijk de filmpjes.

Op 19 mei 2017 vond de eerste wandeling door Brakkenstein plaats.