Krachtige Leerkring Uden

Uden is een plaats in de 40.000 inwoners tellende huidige gemeente Uden in Oost-Brabant, samen met de kleine kernen Volkel en Odiliapeel en betrokken in een fusieproces met de gemeente Landerd om te komen tot 1 gemeente Maashorst per 1 januari 2022.

Uden heeft een sterke regiofunctie en als zodanig een uitgebreid winkel en horeca aanbod.

De thema’s die er spelen zijn: integraal werken in de buurtenleefbaarheid, kwantitatief en kwalitatief woningtekort voor jongeren en ouderen. En ook: een plek voor jongeren om te blijven wonen, werken en studeren.

De participatie is krachtig georganiseerd via Udenaar de Toekomst. Voor het zeer succesvolle MFA MuzeRijk zijn via het Civil Society Lab al verschillende onderzoeken gedaan in het verleden. Vanaf begin 2021 maakt Uden als Krachtige Leerkring deel uit van de Zorgalliantie.

Actuele vraagstukken
 – Integraal en wijkgericht werken:
Hoe kunnen verschillende organisaties in de wijk en Uden als totaal hun werkwijze effectiever en efficiënter afstemmen met als doel een hogere kwaliteit voor de Udenaar?

– Netwerk van voorzieningen:
Is het ingezette netwerk van voorzieningen een goed en gezond middel om dit integraal en wijkgericht werken mogelijk te maken? Is het succes van MuzeRijk reproduceerbaar?

– Kwantitatief en kwalitatief woningtekort voor jongeren en ouderen:
Van Knarrenhof tot tiny houses, van kwetsbare doelgroepen vanuit Labyrinth, Verdihuis en Retraitehuis, overal wringt de huisvestingsschoen, in specifieke kwaliteit, in locaties, in integratie in de wijken…

 – Jongeren behouden voor Uden:
Waar begin je in de behoefte aan wonen, werk, voorzieningen voor de jongeren. Misschien wel bij een plek voor onderwijs?

Leden Krachtige Leerkring Uden
>
Overzicht van KL Uden – schematisch weergegeven.

Aspirant leden

Meekijkend

Lees ook onze eerdere projecten in Uden
MuzeRijk, MKBA, MuzeMobiel, Keuken, Eenzaamheid
Hal gemeentehuis gericht op meer participatie
Pressurecooker Flatwijk
Bereikbaarheid N264