Leertraject: Impact creëren met je netwerk

 

 

Je werkt aan duurzame verbindingen in en met de praktijk. Je verbindt onderwijs, onderzoek en praktijk. Je merkt dat het nodig is om organisaties aan elkaar te verbinden, om samen een (leer)agenda te maken. En te sturen op hoe je deze omzet naar impact in de praktijk. Maar hoe doe je dat nu? Het leertraject ‘Impact creëren met je netwerk’ is samengesteld om je praktische handvatten te geven om in de praktijk meer waarde te creëren binnen jouw netwerk.

In het kort
Start:
mail ons bij belangstelling, dan kijken we naar de mogelijkheden voor een startdatum.
Lesdagen: 7
Data lesdagen: *
Studiebelasting totaal: 114 uur
Kosten: € 2799,- per deelnemer
Locatie: Groenewoudseweg 1, Nijmegen
Lestijden: 09.30 -16.30 uur

*Het exacte programma wordt nog vastgesteld, uiteindelijk zullen er ook 2 lesdagen online plaatsvinden (alleen in de ochtend).
Toelichting kosten: koffie/thee, water en een lekkere lunch zijn inbegrepen tijdens de lesdagen.
Accreditatie is in overleg mogelijk.

Iets voor jou?
Het leertraject wordt specifiek verzorgd voor deelnemers die ervaren dat het impact maken in netwerken in de publieke sector beter kan en dat zij daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Hierbij kun je denken aan de volgende functies: (programma)managers, beleidsadviseurs, programma-/projectleiders, innovators, kwartiermakers in diverse sectoren die regionaal/lokaal samenwerken in netwerken.

Programma
Met het creëren van impact in een netwerk zet je in op een duurzame verbinding. Je maakt helder wat de ambities zijn, welke resultaten er gevraagd worden en bewaakt met elkaar het proces.
Het leertraject ondersteunt jou bij het sturen op impact in je netwerk. Het geeft je inzicht in de waarde die je creëert omdat je samen iets realiseert en samen leert. Maar ook de waarde die je creëert in het proces van samenwerken. Je krijgt handvatten en tools om dit vorm te geven.

Je gaat aan de slag met je eigen netwerk, brengt casuïstiek in waarmee jij het geleerde kunt toepassen, tussen de dagdelen actieleren en hierop reflecteren tijdens het volgend dagdeel en met je medecursisten. Aan het eind van het leertraject heb je niet alleen een verbeterplan voor jouw netwerk, maar heb je ook de eerste stappen gezet om dit in de praktijk te brengen en hierop te sturen.

Opbouw lesdagen
De lesdagen zijn als volgt opgebouwd:

 • Individueel startgesprek.
 • Netwerk functioneren, uitdagingen in het netwerk, jouw rol in een netwerk in beweging brengen.
 • Ontwikkelboom; ambities, resultaten en activiteiten ten op zichten van elkaar vormgeven.
 • Samen leren tussen organisaties/organisatie-onderdelen.
 • Sturen op resultaten in het netwerk.
 • Netwerk governance.
 • Effecten zichtbaar maken.

Voordelen

 • Samen leren en werken met een groep ambitieuze deelnemers die een trekker zijn in netwerken.
 • Gericht op actuele uitdagingen en vragen die spelen in het waarde creëren in jouw netwerk.
 • Samenwerken aan praktische oplossingen die direct toepasbaar zijn en zichtbaar effect hebben.
 • Werken aan je eigen opdracht (uit jouw netwerk), maar ook werken aan je persoonlijke ontwikkeling als netwerker.
 • Begeleiding van expert-docenten.
 • In korte tijd impact bereiken.

Meer weten?
Wil je nog iets bekijken over een netwerk Bekijk dan de animatie (is een voorbeeld uit wonen-welzijn-zorg).
Of lees meer in de publicatie ‘Werken aan waarde in netwerken’.

Resultaat
Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Over Zorgalliantie
Het leertraject ‘Impact creëren in een netwerk’ is een initiatief van de Zorgalliantie/Centre of Expertise Krachtige Kernen(samenwerkingspartner HAN). Als netwerkorganisatie bevorderen ze het innovatie- en samenwerkingsvermogen van deelnemers uit de praktijk en het onderwijs.

Samenwerking
Het leertraject is ontwikkeld in een samenwerking tussen Zorgalliantie/Centre of Expertise Krachtige Kernen (Wendy Kemper-Koebrugge) en Wisselwerkers (Berit Lindemann).

Over trainer Berit Lindemann (Bureau Stuwkracht)
In de kern houdt Berit houdt zich bezig met hoe organisaties en netwerken maatschappelijke waarde creëren en dit zichtbaar kunnen maken. Dit doet zij middels actiegerichte trajecten waar deelnemers leren door te doen, in hun eigen praktijk. Berit focust zich onder ander op vorming  en ‘vertaling’ van beleid en innovaties in de publieke praktijk ten einde publieke waarde te creëren.

Over trainer Wendy Kemper-Koebrugge (programmamanager, Zorgalliantie)
De Zorgalliantie is een kennis- en leernetwerk van organisaties die actief is op de terreinen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Samen met tegenwoordige professionals (van deelnemende organisaties) en toekomstige professionals (studenten HAN) wordt gewerkt aan diverse thema’s en zoek gegaan naar antwoorden rondom de vraagstukken van overmorgen. Wendy is op diverse terreinen actief onder andere als trainer bij het HAN post-hbo onderwijs en gepromoveerd met het onderzoek Effectief bijdragen in zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Als programmamanager van de Zorgalliantie staat zij voor impact leveren op beter wonen, betere welzijn en betere zorg.

Meer weten?
Heb je vragen? Of wil je toetsen of dit traject iets voor jou kan zijn? Neem dan contact met ons op via zorgalliantie@han.nl. We helpen je graag persoonlijk verder.
>> brochure downloaden