Leertraject | Effectonderzoek in het sociaal domein: een aanpak op waarde schatten

Werk jij in het sociaal domein en wil je inzicht in de effecten van jouw aanpak? Of ben je gevraagd om een effectonderzoek op te zetten?

In het kort
Start: nieuwe datum volgt
2 dagen + 1 online sessie
Data: volgt*
Kosten: € 1250,- per deelnemer**
Locatie: Groenewoudseweg 1, Nijmegen
Tijd: 9.30 -16.30 uur

* Tussen de lesdagen is een online groepsconsult die in overleg met de deelnemers wordt gepland.
**Inclusief koffie/thee & een heerlijke lunch.
Accreditatie (SKJ, Registerplein & V&VN) is op aanvraag beschikbaar.

Iets voor jou?
Je hebt behoefte aan basiskennis van effectonderzoek in relatie tot je werkgebied: het sociaal domein.
Je bent bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, teamleider, projectleider, adviseur of professional werkzaam voor een sociaal-werk organisatie, gemeente, woningcorporatie of zorgorganisatie. Of je bent onderzoeker of kwaliteitsmedewerker en je hebt weinig tot geen ervaring met effectonderzoek.

Programma

Dag 1
We starten met de basisprincipes van effectmeting in de context van het sociaal domein. Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte onderzoeksbehoeften en voorbeelden van effectonderzoek uit de praktijk gaan we aan de slag met het formuleren van onderzoekbare vragen. De basis hiervoor is altijd het goed begrijpen van de te onderzoeken aanpak. Daarvoor reiken we hulpmiddelen aan.

Op basis van de onderzoeksvragen, werpen we een eerste blik op de beschikbare methoden. Wanneer is een business case passend? En wanneer komt storytelling tot zijn recht? Wanneer is kwantitatief of kwalitatief onderzoek passend? Wanneer is het opzetten van een monitor passend? Op basis van je eigen onderzoeksvraag en -doelstelling komt je tot een eerste keuze voor een of meerdere methoden. Met deze input scherp je het eigen onderzoeksplan verder aan. Dit plan loopt als rode draad door de training.

Tijdens een aanvullend online consultatiemoment tussen de 1e en 2e trainingsdag heb je de gelegenheid om feedback te ontvangen van de trainers en andere deelnemers.

Dag 2
Het tweede dagdeel staat in het teken van het kritisch kijken naar effectonderzoek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en de eigen onderzoeksopzet besteden we aandacht aan het omgaan met risico’s, valkuilen én kansen. We staan stil bij de afweging ‘zelf doen of uitbesteden’.

Je zult ook regelmatig het gesprek voeren over onderzoek naar de effecten van de aanpak. Keuzes in de onderzoeksopzet moet je kunnen beargumenteren. Uitkomsten moet je kunnen toelichten. We oefenen dit gesprek vanuit verschillende rollen (opdrachtgever, opdrachtnemer) en vanuit verschillende posities (als inwoner, als raadslid, als beleidsambtenaar, als fondsvertegenwoordiger, als directeur).

Werkwijze
We werken volgens principes van blended learning: een mix van verschillende werkvormen zowel fysiek als online. Iedere trainingsdag wordt voorafgegaan aan een voorbereidende opdracht, iedere training bestaat uit theorie, afgewisseld met werkvormen die refereren aan praktijksituaties. Op basis van verwachtingen uit de groep is maatwerk mogelijk en worden accenten gezet. Daarnaast is er voor iedere deelnemer ruimte voor individuele coaching/begeleiding/­consultatie opgenomen (ca. 2 uur). De training wordt ondersteund vanuit Microsoft Teams als digitale leeromgeving.

Studiemateriaal
Studiemateriaal en opdrachten worden vooraf via Microsoft Teams gedeeld.

Resultaat
Je ontvangt een certificaat ‘Bewijs van deelname’.

Leeruitkomsten
Na afloop van deze training heb je het volgende geleerd:

  • Je kent de basisbegrippen van effectmeting.
  • Je bent in staat om onderzoekbare vragen te stellen.
  • Je weet welke verschillende methoden er zijn en hoe je hierin keuzes kunt maken.
  • Je bent in staat om kritisch te kijken naar bestaand effectonderzoek in het sociaal domein.
  • Je bent in staat om het juiste gesprek te voeren over effectonderzoek met verschillende partners en op basis van argumenten.

Tijdens de training is er geen ruimte om te trainen in het toepassen/uitvoeren van specifieke methoden. Voor de meeste methoden zijn desgewenst vervolgtrainingen beschikbaar. Samen met de deelnemer kunnen we daar naar kijken.

Incompany
Deze training kan ook als incompanytraject worden aangeboden. Wil je bijvoorbeeld als gemeente samen met sociale partners nadenken over nieuwe vormen van effectonderzoek als onderdeel van een aanbesteding, of moet jouw organisatie binnenkort met effectonderzoek aan de gang? Neem dan contact op met een van de trainers.

Samenwerking
Het leertraject is ontwikkeld door de Ontwikkelgroep Effectencalculator en Alliantie Krachtige Kernen. De ontwikkelgroep bestaat naast de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen (HAN) uit Jochum Deuten (zelfstandig onderzoeker), Annejet Kerckhaert (Ecorys) en Indra van der Valk (Ecorys).

Over de trainer Gideon Visser
Als projectleider houd ik mij bezig met actuele maatschappelijke vraagstukken. Ik heb hierbij een verbindende rol: de juiste collega’s, studenten, professionals en burgers bij elkaar brengen om in de praktijk aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast doe ik toegepast onderzoek op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De transitie en transformatie van het sociaal domein is mijn werkterrein. Ik hou me bezig met narratief vraagpatronen onderzoek, de effectencalculator, kwalitatief onderzoek en evaluaties en verantwoording. Als sociaal geograaf bekijk ik zaken breed, met gevoel voor de context.

Over trainer Jochem Deuten
Jochum Deuten is vrijgevestigd onderzoeker. Het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten is zijn specialiteit: wat levert het op voor bewoners, de wijk of de maatschappij in brede zin? Sinds 2006 voert hij evaluatie-onderzoek uit. Daarnaast werkt hij voor en met landelijke overheids- en kennisorganisaties. Het bijdragen aan vernieuwing van het vakgebied van (evaluatie-)onderzoek heeft zijn voorliefde. Zo ontwikkelde hij de Effectenarena: een basisinstrument voor maatschappelijk rendement, dat ondertussen is uitgegroeid tot een landelijke standaard. Sinds januari 2020 is Jochum Deuten toezichthouder van woCom, een middelgrote woningcorporatie in Zuidoost-Brabant.

Meer informatie
gideon.visser@han.nl 

>> Brochure downloaden