Onderzoeksprogramma MoRe

Zelf de regie hebben bij het omgaan met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen van het leven. Voor mensen in kwetsbare omstandigheden is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het onderzoeksprogramma Mogelijkheden tot eigen Regie (MoRe) draagt bij aan meer kennis over de mogelijkheden voor deze mensen. Vanuit proeftuinen onderzoeken lectoren en onderzoekers dit onderwerp binnen diverse maatschappelijke thema’s van de Zorgalliantie: burgerparticipatie, armoede en arbeidsparticipatie, sociale integratie van nieuwkomers en inclusive van verwarde personen. 

Dit gebeurt vanuit een bundeling van krachten van de driehoek ‘onderwijs-onderzoek-werkveld’. Vijf lectoren van de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) namen met de Zorgalliantie het initiatief voor het programma, dat 1 april 2018 van start ging.

Aansluiten bij intiatieven waarin al wordt samengewerkt
Het programma Mogelijkheden tot eigen Regie draagt bij aan de ontwikkeling van het HAN-zwaartepunt Health en wil tegelijkertijd het werken in de driehoek (onderwijs, onderzoek en praktijk) versterken. De initiatiefnemers sluiten daarom aan bij bestaande initiatieven waar werkveld, onderwijs en onderzoek al samenwerken. Voorbeelden daarvan zijn de Sparkcentres (zoeken naar nieuwe manieren van werken met de burger, techniek en teamwork) de Krachtige Leerkringen (leren en innoveren in multidisciplinaire netwerken) van de Zorgalliantie en de sportbeweging.

Bevorderen van gezondheid door meer regie en preventie
Werken in de driehoek is onmisbaar bij het vinden van antwoorden op de ingewikkelde maatschappelijke problemen van morgen en overmorgen. Het bevorderen van de gezondheid, door meer eigen regie en preventie bij mensen in kwetsbare omstandigheden, is een complexe maatschappelijke uitdaging.
De vraag is bovendien welke rol de professional daarbij speelt. Om antwoorden te vinden zijn drie dingen van belang: het betrekken van burgers en ervaringsdeskundigen met hun informele netwerken, interprofessionele samenwerking van zorg, welzijn, sport en arbeid en tot slot het benutten van de mogelijkheden van technologie.

Kennis delen
De focus van het onderzoek ligt op preventie. De onderzoeksgroep bestaat uit lectoren en onderzoekers die de verdieping en uitbreiding gaan geven aan het lopende onderzoeksprogramma van de Zorgalliantie. Ze sluiten aan bij zes bestaande proeftuinen (Sparkcentres, Krachtige Regionale Leerkringen en de sportbeweging) en gaan de komende jaren onderzoek doen naar drie thema’s, die de participanten van de Zorgalliantie hebben vastgesteld: burgerparticipatie, armoede en arbeidsparticipatie en sociale integratie van nieuwkomers.

Online leeromgeving
Om kennis te delen en best practices breed te kunnen toepassen, maakt MoRe gebruik van de online leeromgeving van de Zorgalliantie. Zo kunnen praktijk en onderwijs gebruik maken van alle bevindingen. Alle kennis en inzichten zijn op deze manier beschikbaar voor iedereen die werkzaam is met deze doelgroep, nu én in de toekomst.

Interprofessionele Samenwerking tussen Zorg en Welzijn
Infographic IPS manager
Infographic IPS wijkdocent
Infographic IPS professional
kennisclip

Lisbeth Verharen en Jonathan van Deutekom zijn de projectleiders voor MoRe.

Voor meer informatie, zie ook de nieuwsberichten over MoRe:
Achter de schermen bij de proeftuinen MoRe.
Dialoogsessie integratie van statushouders in Gemert.
Programma Groei in de Regio van start.
Jaarverslag_MoRe 2019
Jaarverslag MoRe 2020