Krachtige Leerkringen

De HAN heeft als ambitie: ‘Het afleveren van goed opgeleide professionals aan onze beroepspraktijk en het ontwikkelen van innovaties voor en met onze regio. Om dit te realiseren werken en leren steeds meer studenten, docenten en onderzoekers van de HAN buiten de deuren van de HAN. Ze staan letterlijk middenin de praktijk. Vanuit de HAN zijn er verschillende vormen van labs en werkplaatsen ontwikkeld.
De Krachtige Leerkring is één van deze vormen. Vanuit het netwerk van de Zorgalliantie/CoE Krachtige Kernen zijn ze ontstaan als reactie op een praktijkbehoefte om samen te leren en innoveren. Het netwerk van de Zorgalliantie/ Krachtige Kernen bestaat uit organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs. In de KL komen onderwijs, onderzoek en praktijk samen.

Op dit moment zijn er zeven Krachtige Leerkringen.

Wil je meer weten?
>> Handleiding Krachtige Leerkringen

Een KL heeft de volgende algemene uitgangspunten:
• De KL is een werk- en leeromgeving waar, samen met betrokken netwerkpartners, vorm en inhoud aan innovatie wordt gegeven (verbinden van onderwijs, onderzoek en praktijk).
• In de KL wordt een bijdrage geleverd aan het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio. Dit door met elkaar op een vernieuwende manier samen te werken en te leren (inwoners,
professionals, studenten en docenten). Studenten leren in een andere context dan de hogeschool beroepscompetenties. ‘Het echte werk leer je in en van de praktijk’.

Een Krachtige Leerkring is een netwerk van praktijkpartners en de HAN. Met een samenwerkingsstructuur heeft een KL handvatten om als professionals, studenten, docenten, onderzoekers samen te leren en innoveren.
De volgende doelen zijn daarbij belangrijk:
1. In een geografisch gebied of rondom een thema samen leren.
2. Sociale innovatie en maatschappelijke waarde creëren (impact op wonen/welzijn/zorg).
3. Interprofessioneel en multidisciplinair werken stimuleren samen met inwoners (nieuwe vormen van samen leren in de praktijk).
4. Onderzoekende en ondernemende houding van studenten stimuleren door leerplekken in
de praktijk.

 

Thematisch en regionaal
Een Krachtige Leerkring geeft de samenwerking structuur. Gemeenten, professionals, burgers en studenten maken een gezamenlijke agenda en bepalen hoe zij met een maatschappelijke vraagstuk aan de slag willen. De samenwerking kan op twee manieren worden ingezet: door middel van een gedeeld thema uit het onderzoeks-en leerprogramma van de Zorgalliantie of door een gemeenschappelijk vraagstuk dat speelt in de eigen regio.

Zorgalliantie en Krachtige Leerkringen: koplopers in het Zorgpact
De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Leerkringen werkt en spreekt aan. Niet voor niets zijn zij beiden aangewezen als koploper in het landelijk actieleernetwerk: een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.

Op de infographic hieronder zie je hoe wij werken in onze Krachtige Leerkringen (voorheen Krachtige Regionale Leerkringen genoemd). Ook in pdf beschikbaar.