Krachtige Leerkringen

De Zorgalliantie maakt onderscheid tussen leren door te doen (in de arena) en leren door te zien of te horen (vanaf de tribune). In de Krachtige Leerkringen staan professionals en studenten samen in de arena om actief met maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan. Zij nemen elkaar mee in de uitdagingen en kansen van het samen leren in diverse netwerken.

Dit leren vindt plaats binnen de driehoek  onderwijs, onderzoek en praktijk/werkveld.

Dit leidt er toe dat: 

  • de impact op beter wonen, betere welzijn en zorg wordt verhoogd.
  • nieuwe vormen van samen leren in de praktijk worden ontwikkeld.
  • er meer leerplekken in de praktijk komen.

Thematisch en regionaal
Een Krachtige Leerkring geeft de samenwerking structuur. Gemeenten, professionals, burgers en studenten maken een gezamenlijke agenda en bepalen hoe zij met een maatschappelijke vraagstuk aan de slag willen. De samenwerking kan op twee manieren worden ingezet: door middel van een gedeeld thema uit het onderzoeks-en leerprogramma van de Zorgalliantie of door een gemeenschappelijk vraagstuk dat speelt in de eigen regio.

Op dit moment zijn er zes Krachtige Leerkringen.


Zorgalliantie en Krachtige Leerkringen: koplopers in het Zorgpact

De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Leerkringen werkt en spreekt aan. Niet voor niets zijn zij beiden aangewezen als koploper in het landelijk actieleernetwerk: een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.

Op de infographic hieronder zie je hoe wij werken in onze Krachtige Leerkringen (voorheen Krachtige Regionale Leerkringen genoemd). Ook in pdf beschikbaar.