Regiobijeenkomst Nijmegen

Wanneer:
16 JUN. 2022 van 14:30 tot 17:00
Waar:
Sanadome Hotel en Spa Nijmegen Weg door Jonkerbos 90 6532 SZ Nijmegen
Door:
Zorgalliantie en Taskforce

De woonzorgaanpak voor ouderen in de regio Nijmegen*
Verbinden van domeinen en realiseren van doorbraken’

*De regio Nijmegen omvat de volgende gemeenten: Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen

Na twee bovenregionale bijeenkomsten over wonen en zorg (in september 2021 en januari 2022) zetten we nu een volgende stap in de regio Nijmegen. In de verbinding tussen de verschillende domeinen verkennen we wat mogelijk nieuwe doorbraken kunnen zijn én wat het van alle betrokkenen vraagt om die concreet te realiseren. Dit doen we in dialoog met de bestuurders van gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgkantoor en vertegenwoordigers van bewoners.

>> Uitnodiging

Let op: de locatie is gewijzigd naar Sanadome Hotel en Spa Nijmegen, Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen

De ambassadeur van de Taskforce Wonen en Zorg in de regio Nijmegen Ronald Leushuis, het V&V-netwerk regio Nijmegen en Zorgkantoor VGZ nodigen bestuurders uit de regio Nijmegen van harte uit voor een integrale bestuurlijke regiobijeenkomst over Wonen en Zorg voor de ouder wordende mens in de regio Nijmegen.

Het V&V netwerk bestaat uit 13 bestuurders van zorgorganisaties in de regio Nijmegen en het Zorgkantoor VGZ. Dit netwerk is bezig met de voorbereiding van concrete innovatieve projecten om een doorbraak en versnelling te realiseren voor de woonzorgopgave van ouderen.

Het V&V netwerk wil vanuit het programma ‘Goed wonen, ook thuis’ in gesprek met bestuurders van woningcorporaties, gemeenten en welzijns- en bewonersorganisaties uit de regio om gezamenlijk tot oplossingen en innovatieve ideeën te komen. En tot concrete samenwerkingsafspraken om dat te realiseren.

Programma
14.00 uur             Inloop
14.30 uur            Welkom en opening
Ronald Leushuis, directeur/bestuurder Talis en ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg en Angela Jansen, Raad van Bestuur ZZG
14.40 uur           De woonzorgopgave
Ronald Ruijters, regiomanager Zorg bij VGZ, Angela Jansen en Ronald Leushuis gaan met elkaar in gesprek over de woonzorgopgave in de regio Nijmegen.
15.00 uur           Pitches door bestuurders
Vijf bevlogen bestuurders/projectleiders geven een kijkje in de keuken van enkele woonzorgprojecten in ontwikkeling.

  1. Nieuwbouw locatie Vlierstraat Nijmegen met volledig pakket thuis (VPT) door Esther Laamers, directeur bestuurder Woonwaarts
  2. Wijklocatie ontwikkeling ‘samenredzaamheid in de wijk Lindenholt Nijmegen’ door Rita Arts, directeur/bestuurder De Waalborg
  3. Griffioen ontmoetingsruimte Waterkwartier Nijmegen door Inge van de Sande, manager WLZ locatie Griffioen ZZG
  4. Odense huis Wijchen door Hans Vos , directeur zorgstroom WLZ ZZG
  5. Dekkerswald door Marieke van Kesteren, strategisch adviseur bij Oosterpoort Wonen

15.30 uur            Worldcafé
Onder begeleiding van Yvonne Beckers, programmamanager V&V Netwerk regio Nijmegen wordt op interactieve wijze de bestuurlijke dialoog gevoerd over de woonzorgopgave. De inspirerende voorbeelden moeten leiden tot de start van concrete projecten in de acht gemeenten in regio Nijmegen.

16.30 uur           Afsluiting en vervolgafspraken
Met Ronald Leushuis, Angela Jansen en Ronald Ruijters kijken we terug op de opbrengsten van deze middag en geven we een doorkijkje naar de toekomst.

17.00 uur            Frisse afsluiting
Het exacte programma ontvangt u twee weken voor aanvang van de regiobijeenkomst.

Genodigden
Voor deze regionale werkconferentie zijn uitgenodigd:

  • Wethouders Wonen en wethouders Zorg van gemeenten in de regio Nijmegen
  • Bestuurders van woningcorporaties
  • Bestuurders van zorg organisaties (VVT) en van welzijnsorganisaties
  • Vertegenwoordigers van zorgkantoor en zorgverzekeraar, van bewoners en bewonersinitiatieven en van projectontwikkelaars

Daarnaast wordt gevraagd aan iedere bestuurder om de manager, projectleider of adviseur die hij/zij nodig acht voor een succesvolle bijeenkomst en een succesvol vervolg, mee te vragen en aan te melden.

Contact
Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Ingrid Aaldijk, adviseur Taskforce Wonen en Zorg (info@aaldijkadvies.nl).
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma.

Wij zien uit naar uw actieve deelname op 16 juni!

Aanmelden

Meer informatie
Ronald Leushuis, voorzitter raad van bestuur, Woningcorporatie Talis, Ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg regio Nijmegen
Angela Jansen, raad van bestuur ZZG zorggroep, namens het V&V-netwerk Nijmegen
Ronald Ruijters, regiomanager zorg, Zorgkantoor VGZ regio Nijmegen.

Meer informatie over de Taskforce Wonen en Zorg regio Arnhem, Nijmegen, Rivierenland vindt u hier: https://zorgalliantie.com/wat-doen-wij/taskforce/