Wat doen wij

In de basis geeft de Zorgalliantie samenwerkend leren en innoveren vorm in diverse arrangementen voor professionals, leidinggevenden en bestuurders:

  • Diverse leerformules voor professionals en staffunctionarissen
  • Masterclassreeks ‘Bent u er nog in 2017?’ voor bestuurders
  • Persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden in tijden van transitie (De Verdiepingskamer)
  • De Verhelderingskamer voor allen, om ingewikkelde organisatie- of samenwerkingsvraagstukken te ontrafelen

Alles is erop gericht om de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de deelnemers uit de praktijk en het onderwijs te vergroten!

werkt aan leren, innoveren en kennisdelen in samenwerking met de participanten uit de regio, lectoren en betrokken opleidingen van de HAN.

  • De Zorgalliantie organiseert creativiteit door de inzet van studenten in leerwerkplaatsen.
  • We maken gebruik  van digitale communicatiemiddelen zoals o.a. de ecommunity voor efficiënt overleg en kennisuitwisseling.
  • Het netwerk werkt ook samen met ondernemers, overheden, verzekeraars en andere regionale netwerken (WZW, Health Valley).
  • We beschikken over een efficiënte programmaorganisatie die gebruik maakt van faciliteiten van de participanten en de HAN.