Wat doen wij

In de basis geeft de Zorgalliantie samenwerkend leren en innoveren vorm in diverse arrangementen voor professionals, leidinggevende en bestuurders. Deze arrangementen zijn hier te vinden. Ook zijn wij als Zorgalliantie actief in wijken, dorpen of regio’s samen met burgers, studenten en professionals. Deze gebieden noemen wij Krachtige Regionale Leerkringen (KRL’s). In deze KRL’s zijn wij actief samen met organisaties, studenten, docenten, onderzoekers, gemeenten, inwoners en ervaringsdeskundigen om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Het werken aan deze maatschappelijke vraagstukken in de KRL’s is onze arena waar we leren door te doen. Om onze arena hebben wij een tribune. Op deze tribune kunnen anderen geïnteresseerden plaatsnemen, die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het vraagstuk in de KRL. Met hun delen we de voortgang van onze activiteiten die in de arena plaatsvinden. Dit zijn onze tribune activiteiten.

Samen met onze partners hebben wij op dinsdag 31 januari 2017 een bijeenkomst georganiseerd. We kunnen terug kijken op een zeer inspirerende bijeenkomst. Waarbij onze participanten in drie tafelrondes gesproken hebben over de toekomst; Aan welke thema’s willen wij ons verbinden de komende jaren. Hieruit zijn de volgende thema’s naar voren gekomen. Deze thema’s komen overeen met ons onderzoeks- en leerprogramma:

  1. Leefbaarheid: van gesloten zorg naar samen leven in de wijk (Participatie).
  2. Huisvesten van statushouders (Nieuwelingen).
  3. Technologie: Acceptatie vergroten van technologie in zorg en welzijn.
  4. Gebiedsgericht werken (KRL).

Wil je meer weten over een bepaald thema of wil je met jouw organisatie concreet aan de slag? Stuur ons dat een email: zorgalliantie@han.nl