Rivierenland aan het roer (Taskforce: regiobijeenkomst Rivierenland)!

Wanneer:
13 JUN. 2022 van 15:00 tot 17:00
Waar:
Geldermalsen
Door:
Zorgalliantie en Taskforce

Eerste integrale bestuurlijke bijeenkomst Woonzorgopgave Rivierenland

Na twee bovenregionale bestuurlijke bijeenkomsten ‘Wonen en Zorg’ in september en januari is het tijd voor vervolgstappen in eigen regio. Wij, ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg in de regio Rivierenland, nodigen u van harte uit voor de eerste integrale bestuurlijke regiobijeenkomst of Wonen en Zorg Rivierenland.

>> Naar de uitnodiging

Locatie
Multifunctioneel gebouw De Pluk
Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen in een fysiek geschikte en sociale omgeving, waar problemen tijdig worden gesignaleerd en waarbij ook de informele zorg goed wordt ondersteund. Daar ligt voor Rivierenland een grote uitdaging. Net als in de rest van Nederland vergrijst de regio Rivierenland. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu, die ook nog eens veel langer zelfstandig wonen. De woonzorgvraag van deze ouderen wordt steeds complexer. Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften.
In de regio Rivierenland zijn mooie initiatieven en samenwerkingsverbanden. Toch weten de verschillende sectoren die elkaar nodig hebben om aan de woonzorgopgave te voldoen, elkaar nog onvoldoende te vinden. Daarom willen we deze regio een extra impuls geven: Rivierenland aan het roer!

Tijdens deze bijeenkomst krijgen we inzicht in de toekomstige woonzorgopgave in de regio Rivierenland. Waar liggen bestuurlijk behoeften, waar zitten dilemma’s, waar wringt het in de regio en gemeenten maar vooral ook: welke acties kunnen we ondernemen om ouderen (en ook andere kwetsbare doelgroepen) te helpen voorzien in hun woonzorgbehoeften voor de komende jaren?

Deze vragen zijn te omvangrijk en onderling te veel verweven om door één enkele organisatie te worden beantwoord. Inmiddels delen de verschillende betrokken organisaties het besef dat we deze maatschappelijke opgave samen moeten oppakken. Tijdens deze interactieve, inspirerende middag leggen we daarvoor de basis en zetten we de eerste stappen naar gezamenlijke projecten.

Programmaonderdelen
Samen met u willen wij door de inzet van integrale expertise, creativiteit en bestuurlijke slagkracht woorden omzetten naar daden.

14.45 uur            Inloop
15.00 uur            Welkom en opening
Anne-Marie Laeven -de Boer en Tjapko van Dalen, ambassadeurs Taskforce Wonen en  Zorg, Rivierenland
15.10 uur           De woonzorgopgave
Vanuit verschillende perspectieven gaan we met elkaar in gesprek over de woonzorgopgave in de regio Rivierenland
15.30 uur            Inspirerende voorbeelden
Project Welkome Wijk
Jacques Steegemans (woningcorporatie Talis) geeft inzicht in de wijze waarop de samenwerking wordt ingezet in Nijmegen om inwoners te ondersteunen bij het zelfstandig wonen.
Project: nog niet bevestigd
Volgt nog.
16.00 uur            Dialoog
Onder begeleiding van Tjapko van Dalen, directeur bestuurder KleurRijk Wonen en ambassadeur van de Taskforce Wonen en Zorg wordt op interactieve wijze de bestuurlijke dialoog gevoerd over de woonzorgopgave. De inspirerende voorbeelden moeten leiden tot de start van concrete projecten in de gemeenten in regio Rivierenland.
16.15 uur           Speeddaten per gemeente (inclusief koffie en thee)
Met de 8 gemeenten in de regio Rivierenland, gaan we domein overstijgend kennismaken met de verschillende organisaties die werkzaam zijn in de desbetreffende gemeente en maken we concrete afspraken over het vervolg rond de woonzorgopgave in die gemeente.
16.45 uur           Afsluiting en vervolgafspraken
Met Tjapko van Dalen en Anne-Marie Laeven kijken we terug op de opbrengsten van de middag en geven we een doorkijkje naar te toekomst.
17.00 uur            Borrel en netwerken

Contact
Voor vragen, neem contact op met Ingrid Aaldijk (Taskforce Wonen en Zorg) info@aaldijkadvies.nl / 06- 11 21 34 46 of Mariska Hendriks (Santé Partners) m.hendriks@santepartners.nl / 06-20701083

De ambassadeurs Taskforce Wonen en Zorg, regio Rivierenland
Tjapko van Dalen, directeur‑bestuurder KleurrijkWonen
Anne-Marie Laeven, voorzitter Raad van Bestuur Santé Partners

Meer informatie
over de regionale Taskforce Arnhem-Nijmegen-Rivierenland: https://zorgalliantie.com/wat-doen-wij/taskforce/
Meer informatie over de Taskforce Wonen en Zorg: https://zorgalliantie.com/wat-doen-wij/taskforce/

Aanmelden
We kijken uit naar uw aanwezigheid op 13 juni!