Programmateam

Het programmateam van de Zorgalliantie is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het onderzoeks- en leerprogramma en draagt zorg voor een kwalitatief goede uitvoering van het programma. Het team werkt samen met de netwerkleden, signaleert kansen en creëert van daaruit nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen de HAN en regio.
Het programmateam bestaat uit:

Joke Abbring

 

Programmamanager Joke.Abbring@han.nl 06 109 605 57
Jonathan van Deutekom

 

Projectleider J.vanDeutekom@han.nl 06 456 749 60
Miriam Jager

 

Projectleider Miriam.Jager@han.nl 06 552 910 55
Wendy Kemper

 

Projectleider Wendy.Kemper@han.nl 06 832 559 98
Gideon Visser

 

Projectleider Gideon.Visser@han.nl 06 337 227 83
Korrie Melis

 

Projectleider Korrie.Melis@han.nl 06-51185587
Lisbeth Verharen

 

Adviseur Lisbeth.Verharen@han.nl 06 539 818 30
Jacqueline Veltman

 

Secretaresse Zorgalliantie@han.nl 06 527 752 83