Programmateam

Het programmateam van de Zorgalliantie is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het onderzoeks- en leerprogramma en draagt zorg voor een kwalitatief goede uitvoering van het programma. Het team werkt samen met de netwerkleden, signaleert kansen en creëert van daaruit nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen de HAN en regio. Het programmateam bestaat uit:

Wendy Kemper Programmamanager Wendy.Kemper@han.nl 06 832 559 98
Jonathan van Deutekom Projectleider J.vanDeutekom@han.nl 06 456 749 60
Miriam Jager Projectleider Miriam.Jager@han.nl 06 552 910 55
Joke Abbring Projectleider joke.abbring@han.nl 06 109 605 57
Gideon Visser Projectleider Gideon.Visser@han.nl 06 337 227 83
Korrie Melis Projectleider Korrie.Melis@han.nl 06-51185587
Lisbeth Verharen Adviseur Lisbeth.Verharen@han.nl 06 539 818 30
Saskia Poelen

 

Secretaresse

 

 

 

zorgalliantie@han.nl

 

 

 

06 27 13 85 58