Terugblik 21-04 In actie blijven

De regiobijeenkomst – De regionale en lokale woonzorgopgave in de regio Arnhem: in actie blijven! – heeft veel opgeleverd. Deze regionale bijeenkomst is een vervolg op de brede
bestuurdersbijeenkomst die 30 september 2021 plaatsvond in het kader van de regionale Taskforce Wonen en Zorg Arnhem-Nijmegen-Rivierenland.
In gemeenten in de regio Arnhem zijn al veel stappen gezet, maar blijkt ook urgentie en versnelling nodig als we de doelstellingen willen behalen. Ruim 30 bestuurders, managers en beleidsadviseurs van diverse organisaties namen deel aan de regiobijeenkomst Arnhem op 21 april 2022.

De opgave verpleegzorgcapaciteit
Na een korte reflectie op de woonzorgopgave in de regio Arnhem en Taskforce Wonen en Zorg door Jeanette Horlings-Koetje, gaf Joas Duister, regiomanager bij Menzis, inzicht in het verschil tussen de rol van het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgverzekeringswet (Zvw). Vervolgens gaf Joas een toelichting op de regiomonitor en de verpleegzorgopgave in de regio Arnhem. De opgave is helder: de vraag naar
verpleegzorgplekken neemt toe door de dubbele vergrijzing en de toename van het aantal mensen
met dementie.

Er was energie en enthousiasme en er is bewustzijn gecreëerd bij deelnemers over de impact van dewoonzorgopgave, welke oplossingen nodig zijn en wat dit vraagt van partijen. Kortom: de beweging is in gang gezet, maar op kleinere schaal was er ook al beweging. Die bestaande bewegingen zijn goede acties waarop voortgebouwd kan worden.

Vervolg
We kijken terug op een geslaagde middag die tot concrete acties heeft geleid. In het najaar sluiten we de Taskforce Wonen en Zorg Arnhem-Nijmegen-Rivierenland af tijdens een regionale bijeenkomst. De opbrengsten van het afgelopen jaar worden dan gepresenteerd.

>> Naar het volledige verslag

Te delen documenten