Samenwerkingspartners

Samenwerken
Om de innovatiekracht van de Zorgalliantie te vergroten is samenwerking met externe partijen nodig zoals het bedrijfsleven, overheden, verzekeraars en kennisinstituten.

We betrekken graag de volgende partijen bij de Zorgalliantie:
Het bedrijfsleven; bij de ontwikkeling en realisatie van zorgtechnologietoepassingen.
Overheden; bij uitvoering van projecten en effectonderzoeken en voor subsidies.
Verzekeraars, als kennis- en innovatiepartner (innovatiefondsen).
Kennisinstituten, als kennispartner voor onderzoek- en onderwijsontwikkeling.
Externe partijen. Afhankelijk van het vraagstuk en de gewenste bijdrage wordt samenwerking met externe partijen georganiseerd.

Regionale netwerken
De Zorgalliantie wil zich verbinden aan inhoudelijke netwerken in de regio. Daarvoor worden samenwerkingsverbanden verkend en aangegaan.