Ervaringsdeskundigen

Ervaringskennis wordt in zorg en welzijn steeds meer als belangrijke bron van informatie gezien, naast wetenschappelijke en professionele kennis. Onder ervaringskennis verstaan wij kennis op basis van persoonlijke ervaringen met een beperking, ziekte, psychiatrische problematiek, armoede en het vinden van nieuw evenwicht. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die door een opleiding geleerd hebben hun persoonlijke en collectieve ervaringskennis op professionele wijze in te zetten.

Vakteam van ervaringsdeskundigen voor de Zorgalliantie
Binnen de Zorgalliantie werkt projectleider Elma Vriezekolk intensief samen met participanten om te komen tot een gezamenlijke visie op het samenwerken met ervaringsdeskundigen in de praktijk, onderwijs en onderzoek. Het doel is het opzetten van een vakteam van ervaringsdeskundigen binnen de thema’s van ons onderzoeks- en leerprogramma.
Lees meer over dit proces: Verhelderingskamer over de opzet van de vakgroep ervaringsdeskundigen.

Deelnemers
Er is een basis van drie ervaringsdeskundigen, waarvan één persoon zowel lokaal als landelijk actief is. De ambitie is om het vakteam verder uit te breiden en verstevigen. Deelnemende organisaties: Bindkracht10, Financieel Fit, Gemeente Tiel, Stichting MEEMozaiëkPluryn, Synthese en de HAN.

Leren en werken als ervaringsdeskundige
Vanaf april 2020 komt er bij de HAN in Nijmegen een LFB STERKplaats. De LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de STERKplaats HAN worden mensen met een verstandelijke beperking opgeleid tot ervaringsdeskundige. De opleiding heet STERK.
–> Bekijk de flyer
–> Meer over STERKplaats

Leren werken met ervaringsdeskundigheid in het onderwijs (evaluatie pilot 2019)
Om een aantal initiatieven rondom ervaringsdeskundigheid te bundelen is in 2019 een projectgroep ingericht. Het project ‘Leren werken met ervaringsdeskundigheid in het onderwijs’ is een van de deelprojecten die onder regie van deze projectgroep is uitgevoerd. Het project kende een looptijd van 1 jaar, waarbij de ambitie is dat het initiatief meerdere jaren gedragen wordt. Nu begin 2020 hebben we het project op hoofdlijnen geëvalueerd. Hoe is het project verlopen? Hoe verliepen de lessen, wat vinden we dat het opgeleverd heeft en welke ervaringen hebben we opgedaan?
–> Infographic ervaringsdeskundigheid

Het verhaal van Bibi, ervaringskundige bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).
Ervaringsdeskundigen in het onderwijs: samen mét de doelgroep
“De leefwereld van cliënten dichterbij brengen,” dat is wat ervaringsdeskundige Bibi Arefa Ansari wil. Sinds begin 2019 is zij betrokken bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). “Bij  de opleiding MWD werken we mét mensen samen, omdat we niet vóór de doelgroep willen werken, maar de samenwerking aangaan.”
–> Lees meer

Onze collega’s van het Kenniscentrum Publieke Zaak werken aan een onderzoek omtrent ervaringsdeskundigen
De ervaringsdeskundige: excuustruus of prikkelende partner?
Halfnegen ‘s-morgens. Met koffie in de hand komen de mensen van het wijkteam geestelijke gezondheidszorg (GGz) een voor een binnenlopen. Iedereen begroet me enthousiast, ‘leuk je weer te zien!’. Vijftien dagen lang, over een periode van twee maanden, was ik in de gelegenheid met dit team van een grote GGZ-instelling mee te lopen. Vandaag kom ik terug bij het team om mijn waarnemingen en indrukken aan ze te presenteren en erover in gesprek te gaan.
–> Lees meer