Inzet Ervaringsdeskundigen

Je eigen ervaring inzetten om een ander verder te helpen. Dát is de kracht van de inzet van ervaringsdeskundigheid of ervaringskennis. Het begrip ‘ervaringsdeskundigheid’ is actueel en hot, maar in de praktijk nog niet zo eenvoudig toe te passen. Hoe zet je dit als organisatie of gemeente goed in?

Veel organisaties en gemeenten zijn op zoek naar een waardevolle inzet van ervaringskennis. Werken met ervaringsdeskundigen is een manier om ervaringskennis op een duurzame manier tot zijn recht te laten komen, waarbij de inwoner of de klant beter gehoord en geholpen wordt. Maar waar moet je rekening mee houden als je gaat werken met ervaringsdeskundigen?

Team inzet ervaringswerkers
Vanuit de Zorgalliantie en de HAN hebben we het Team Inzet Ervaringswerkers opgezet. Ons team bestaat grotendeels uit ervaringsdeskundigen, met ieder hun eigen verhaal en expertise. Zij werken al jaren als ervaringsdeskundige en weten als geen ander op welke manier je dit zorgvuldig kunt oppakken. Als ervaringsdeskundigheid op een goede manier wordt ingezet, levert dit een meerwaarde voor de organisatie, de inwoner of klant, de collega’s binnen de organisatie.

Begeleiding voor organisaties
Het team ondersteunt en begeleidt de vraag die organisaties en gemeentes hebben op het gebied van ervaringsdeskundigheid. De kwartiermaker uit het team gaat met de organisatie aan de slag om te kijken hoe je ervaringskennis kunt borgen in alle lagen van de organisatie met als eindresultaat een plan van aanpak.

Kans van slagen
De inzet van ervaringsdeskundigheid werkt alleen als de nieuwe medewerker als volwaardig professional wordt ingezet, met alle voorwaarden die daarbij horen. Maar dus ook als de organisatie en collega’s in de andere manier van werken van deze professional worden meegenomen.

Meer weten of contact?
Wil je meer weten of wil je in gesprek over wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op met een van ons.
> Flyer Team Inzet Ervaringswerkers

Contactpersoon
Natasja Janssen, projectleider 
(06) 10 01 02 67
N.Janssen@meegeldersepoort.nl

Websites
Wat doet de HAN aan ervaringsdeskundigheid?
Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (HAN)
ervaringsdeskundigheid@han.nl 

Ervaringsdeskundigheid binnen de HAN

Leren werken met ervaringsdeskundigheid in het onderwijs (evaluatie pilot 2019)
Om een aantal initiatieven rondom ervaringsdeskundigheid te bundelen is in 2019 een projectgroep ingericht. Het project ‘Leren werken met ervaringsdeskundigheid in het onderwijs’ is een van de deelprojecten die onder regie van deze projectgroep is uitgevoerd. Het project kende een looptijd van 1 jaar, waarbij de ambitie is dat het initiatief meerdere jaren gedragen wordt. Nu begin 2020 hebben we het project op hoofdlijnen geëvalueerd. Hoe is het project verlopen? Hoe verliepen de lessen, wat vinden we dat het opgeleverd heeft en welke ervaringen hebben we opgedaan?
–> Infographic ervaringsdeskundigheid

Het verhaal van Bibi, ervaringskundige bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).
Ervaringsdeskundigen in het onderwijs: samen mét de doelgroep
“De leefwereld van cliënten dichterbij brengen,” dat is wat ervaringsdeskundige Bibi Arefa Ansari wil. Sinds begin 2019 is zij betrokken bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). “Bij  de opleiding MWD werken we mét mensen samen, omdat we niet vóór de doelgroep willen werken, maar de samenwerking aangaan.”
–> Lees meer