Terugblik 19-01 Doorstroom stroomt door

Terugblik op bijeenkomst 19 januari 2022 ‘Doorstroom stroomt door’

We kijken terug op een inspirerende (digitale) themabijeenkomst op 19 januari 2022 over doorstroming. Deze themabijeenkomst is een vervolg op de brede bestuurdersbijeenkomst die 30 september 2021 plaats vond in het kader van de regionale taskforce wonen en zorg. Op 30 september waren ruim 80 bestuurders uit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, corporaties, zorgkantoren, ouderenorganisaties en beleggers uit de regio aanwezig. Ruim 30 hiervan namen ook deel aan de themabijeenkomst over doorstroming.

Veel behoefte aan informatie
Onder de bestuurders is veel behoefte aan het uitwisselen van informatie en goede voorbeelden volgens ambassadeur Jeannette Horlings-Koetje. Zij koppelde tijdens de bijeenkomst de uitkomsten van een onderzoek onder de 80 aangesloten bestuurders en de 24 gemeenten in de regio terug. Daarnaast geeft 2/3 deel van de bestuurders aan zich actief in te willen zetten voor de task force wonen en zorg. Bij de 24 gemeenten gebeurt al veel, maar blijkt ook urgentie en versnelling nodig als we de doelstellingen willen behalen.

Inspiratie
Vervolgens namen Erwin Smit van Platform31 en Martijn Vellekoop van de Provincie Gelderland ons mee in wat werkt bij doorstroming en hoe de provincie dit in de praktijk aanpakt met doorstroomcoaches. Daarna vonden vier gesprekstafels plaats over verschillende manieren van werken aan doorstroming: met marketinginstrumenten, door middel van samenwerking, met woningsplitsing en met woonruimteverdeling.

Dit leverde veel gespreksstof op en zet hopelijk aan tot veel vervolgacties. Hierbij blijkt de koopmarkt nog een onontgonnen terrein. Ook kan vaker de samenwerking gezocht worden met ontwikkelaars en zorgaanbieders. Dit gebeurt nu nog niet zo vaak. De samenwerking bij doorstroomprojecten zit nu vooral bij corporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Opbrengsten

Handige link
Op de website van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg vind je veel bruikbare informatie  over onder andere het opstellen van een woonzorgvisie of mooie praktijkvoorbeelden van geclusterde woonvormen.

Vervolg
In juni vindt een tweede themabijeenkomst plaats over financiering en ontschotting. Verder is er dit voorjaar een bijeenkomst voor de zorgregio Arnhem en een voor de zorgregio Nijmegen/rivierenland over de toekomstige behoefte en aanbod aan zorgwoningen. In de regio Arnhem vindt deze bijeenkomst op 14 maart plaats en in de regio Nijmegen/Rivierenland in april. In september is er dan nog een bovenregionale bijeenkomst voor de taskforce wonen en zorg. Meer informatie volgt nog.