Op de tribune

De Zorgalliantie maakt onderscheid tussen leren door te doen (in de arena) en leren door te zien of te horen (vanaf de tribune).

Het werken aan maatschappelijke vraagstukken in de Krachtige Leerkringen is onze arena waar we leren door te doen. Rondom de arena is een tribune. Op de tribune nemen geïnteresseerden plaats, die niet kunnen of willen deelnemen aan het vraagstuk in de KL. Met hen delen we de voortgang en resultaten van de activiteiten die in de arena plaatsvinden. Dit zijn onze tribune activiteiten.