Krachtige Leerkring Lingewaard

Lingewaard is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties. Hierbij staan de wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal. In Lingewaard leren we participatief en interdisciplinair: vanuit en mét inwoners, netwerken, verschillende professionals, vrijwilligers en studenten (mbo, hbo). We geloven in inclusief leren, in de kracht van diversiteit en in het benutten van diverse typen kennis en talenten bij het aanpakken van complexe lokale vraagstukken.

Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met professionals, inwoners en gemeente aan kwesties op het gebied van gezondheid, inclusie, veiligheid en leefbaarheid. Daarbij vindt uitwisseling plaats tussen verschillende domeinen; vinden onverwachte ontmoetingen plaats en worden nieuwe, lokale oplossingen gevonden.

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld
Er wordt in Lingewaard gewerkt met twee wijkdocenten die verbinder zijn tussen studenten en professionals in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee. ‘Hierin betrekken we de opdrachtgevers uit het werkveld die de vraagstukken aandragen waarmee de studenten vervolgens aan de slag gaan. Op de dinsdagmiddagen overleggen we met elkaar over de vraagstukken, aanpak en (leer-) resultaten. Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier (bijvoorbeeld met een BBQ)  met elkaar om de resultaten met alle betrokkenen te delen’, aldus alliantiemakelaar Jonathan van Deutekom.

Thema’s:
Thema’s die bij de Leerkring Lingewaard spelen zijn:
• Bewegen, valpreventie.
• Ontmoeten, eenzaamheid.
• Meer en beter samenwerken.
• Langer thuis wonen, woningaanpassingen.
• Spelen, kinderen.
• Laaggeletterdheid, armoede.
• Koken met statushouders (integratie).

Actuele vraagstukken in Lingewaard zijn:
• Breng in kaart wat behoeften zijn van inwoners om goed te kunnen blijven wonen in het eigen huis/de eigen buurt.
• Bedenk een manier om mensen in Lingewaard bewust(er) te maken van gezond leven en bewegen.
• Bedenk een manier waarop de ‘open eetcafés’ nog beter kunnen bijdragen aan ontmoeting en verbinding tussen mensen.
• Breng het netwerk van sleutelfiguren in Lingewaard in kaart zodat signalering van kwetsbare doelgroepen die hulp nodig hebben eerder en beter plaats kan vinden.
• Kom met voorstellen hoe professionals en inwoners hier samen op een effectieve wijze op in kunnen gaan spelen.

Samenwerkingspartners
In de Krachtige Leerkring Lingewaard werken de volgende partijen met ongeveer twintig studenten samen aan diverse lokale maatschappelijke vraagstukken: Stichting Welzijn LingewaardRijnwaal Zorggroep, Rijnstad, DriestroomWoonstichting Gendt, WaardWonen, Sporttwist, ABC Bemmel, Familiekracht, RijnIJssel college, Gemeente Lingewaard.

Meer informatie
Leerkring Lingewaard op website HAN
Gebiedsgericht samenwerken in Lingewaard
Bustour langs labs en werkplaatsen laat passie zien
Hoe bijzonder is interprofessioneel leren bij Leerkring Lingewaard