Over ons

De Zorgalliantie is een vraaggestuurd kennis- en leernetwerk van organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs, ondersteund door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het netwerk heeft als doel om de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de deelnemers uit de praktijk en het onderwijs te bevorderen. Dit doen we in Krachtige  Leerkringen. We betrekken daarin inwoners, professionals, organisaties, gemeenten, studenten, onderzoekers en docenten.

Zorgalliantie in 2 minuten
In beeld: Jos van der Meulen, mede-oprichter Zorgalliantie.

Zorgalliantie: koploper in het Zorgpact
De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Leerkringen werkt en spreekt aan. Niet voor niets zijn zij beiden aangewezen als koploper in het landelijke Actie Leer Netwerk. Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs.