Over ons

De Zorgalliantie is een vraaggestuurd kennis- en leernetwerk van organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs, ondersteund door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het netwerk heeft als doel om de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de deelnemers uit de praktijk en het onderwijs te bevorderen. Dit doen we in Krachtige  Leerkringen. We betrekken daarin inwoners, professionals, organisaties, gemeenten, studenten, onderzoekers en docenten.

Zorgalliantie/Centre of Expertise Krachtige Kernen
Het Centre of Expertise Krachtige Kernen (start 2013) is verbonden aan het netwerk Zorgalliantie (start 2010). Vanaf 2017 zijn deze 2 samenwerkingsverbanden gaan werken met 1 programma-manager en 1 begroting. De Zorgalliantie is een regionaal leernetwerk waaraan 32 organisaties zijn verbonden, zoals wooncorporaties, welzijnsorganisaties, (langdurige) zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en sociaal ondernemers. Deze organisaties betalen een jaarlijks lidmaatschap aan het gezamenlijk innovatiefonds waarmee projecten en onderzoek wordt gefinancierd. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Krachtige Kernen. Zorgalliantie/ Krachtige Kernen heeft zich duurzaam verbonden aan een aantal gebieden rondom Arnhem/Nijmegen: Overbetuwe, Lingewaard, Liemers, Tiel/Rivierenland, Uden/Gemert/Bakel, Land van Cuijk/Noord-Limburg.
>> Naar Centre of Expertise Krachtige Kernen

Overzichtskaart participanten en werkgebied
>> Overzichtskaart

Zorgalliantie: koploper in het Zorgpact
De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Leerkringen werkt en spreekt aan. Niet voor niets zijn zij beiden aangewezen als koploper in het landelijke Actie Leer Netwerk. Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs.