Voor wie?

De Zorgalliantie werkt in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk/werkveld.

Onderwijs
Onderwijs zorgt voor het stimuleren van een onderzoekende en ondernemende houding. De studenten worden opgeleid in de praktijk. Dit draagt bij aan hybride leeromgevingen.

Wat heb je er als student aan om te leren bij de Zorgalliantie?

Onderzoek
Door de koppeling met onderzoek zijn lectoren betrokken en wordt de theorie meer aan de praktijk gekoppeld (en vice versa). Hierdoor is multidisciplinair onderzoek mogelijk.

Wat is er voor onderzoekers te vinden binnen de Zorgalliantie?

Praktijk/werkveld
Het werkveld levert betrokken organisaties met professionals die leren om lokaal aan de slag te gaan met belangrijke vraagstukken. Samen versterken zij het netwerk en brengen zij hun organisatie actief in beweging.

Hoe profiteren organistaties van samenwerking met de Zorgalliantie?