Dialoogsessie integratie van statushouders in Gemert

Versterken van sociaal netwerk statushouders

Een sociaal netwerk opbouwen is niet voor iedereen even makkelijk, zeker niet voor statushouders. Zowel jongere als vrouwelijke statushouders zouden graag meer contact krijgen met buurtgenoten. Dit was de belangrijkste conclusie van twee onderzoeken die in het najaar van 2018 zijn gehouden in de gemeente Gemert-Bakel door studenten van de minor Intercultureel werken. In een dialoogsessie spaken ze interactief met diverse betrokken over praktische oplossingen.

De gemeente Gemert-Bakel is één van de zes proeftuinen waar onderzoek wordt gedaan vanuit het project MoRe (versterken mogelijkheden eigen regie van mensen in kwetsbare omstandigheden) van de Zorgalliantie. In deze gemeente ligt de nadruk op het thema integraal samenwerken aan de integratie van statushouders. Sinds september doen twee studentgroepen onderzoek naar maatschappelijke participatie van specifiek jongeren die nog thuis wonen bij hun ouders en vrouwelijke na reizigers (zie foto). Over deze twee groepen was nog minder bekend in de gemeente Gemert-Bakel.

De opkomst bij de dialoogsessie was goed. Een gemengd gezelschap van vrijwilligers, medewerkers van Goed Wonen (woningbouwcorporatie), Senzer (o.a. sociale dienst), de LEV groep (welzijn), de gemeente en de HAN bezocht de bijeenkomst. De studenten deelden kort hun belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek en daarna konden deelnemers samen nadenken over praktische oplossingen. De methode die de studenten gebruikten was het World café.
Een van de ideeën die naar voren kwam was het organiseren van een burendag, waarbij zowel vrouwelijke statushouders en autochtone buurtbewoners samen deze dag organiseren. Voor jongeren dacht men aan een maatjes project, bij voorkeur door vrijwilligers en studenten van dezelfde leeftijd als de jongeren.

De deelnemers waren erg enthousiast over de dialoogsessie. Het was goed om de uitkomsten te horen en samen na te denken over mogelijke oplossingen. Door het gesprek kwamen verschillende perspectieven bij elkaar. De studenten schrijven de twee ideeën van burendag en het maatjesproject verder uit, zodat er een draaiboek is voor deze activiteiten. Deze onderzoeken van de studenten vormen een onderdeel van een groter onderzoek dat in de gemeente Gemert-Bakel wordt uitgevoerd vanuit MoRe. Annica Brummel is als onderzoeker gekoppeld aan deze gemeente, samen met Joke Abbring (programmamanager Zorgalliantie) en Josephine Engels (lector Arbeid & Gezondheid, HAN).

Voor meer informatie: Joke Abbring, programmamanager Joke.Abbring@han.nl