Eerstejaars HAN-studenten aan de slag met duurzame challenges tijdens driedaags project ‘de wereld van morgen’

Van 17 t/m 19 juni gingen alle 1e-jaarsstudenten van de Academie Business en Communicatie een duurzame challenge met elkaar aan tijdens het driedaagse project ‘De wereld van morgen’. De studenten werkten samen aan oplossingen voor 5 verschillende uitdagingen, waarbij diverse activiteiten zoals straatinterventies, een infomarkt en een hackathon centraal stonden.

Hackathon
Op de tweede dag werkten alle studenten in de vorm van een hackathon aan de 5 challenges voor het Huis voor de Binnenstad, De Collectieve Huisvesters en de Gemeente Nijmegen. Hun creativiteit werd getest in een pressure cooker-omgeving. Studenten maakten indruk op de opdrachtgevers met toekomstbestendige ideeën die in lijn liggen met hun eigen toekomstbeeld om de huidige problematiek op te lossen.

Experts
6 betrokken deelnemers van initiatief Collectieve Huisvesters plus Thomas Lans en Jonathan van Deutekom namen deel als expert aan de Hackathon.

Studenten gingen met in gesprek om meer inzicht en een beter begrip te krijgen bij collectief woon initiatieven.

Quotes van studenten in gesprek met Thomas Lans en Jonathan van Deutekom
“ik denk wel dat ik met een groep vrienden collectief zou willen wonen”
“de mogelijkheden van collectief wonen voor een periode van bijvoorbeeld 5 tot 10 jaar na mijn studie zou ik wel willen verkennen”
“we zijn verleerd om samen te wonen. Goed dat hier weer meer aandacht voor komt”
“misschien kunnen ouderen wel oppassen op mijn kinderen straks in een collectieve woonvorm, zodat ik naar mijn werk kan gaan. Dat bespaart weer uitgaven en subsidies voor de kinderopvang”
“sommige culturen hebben misschien meer affiniteit met collectief wonen”

Marc Jansen, Woonstichting Valburg is een aantal dingen opgevallen
“studenten hebben een beter begrip gekregen van de complexiteit van het woonvraagstuk”
“studenten zijn echt bezorgd of zij na de studie wel een woning kunnen bemachtigen”
“studenten geven aan: mooi dat er wat aan het woningtekort gedaan wordt”

Ellen Hoppenbrouwers, Oosterpoort kreeg de volgende vragen
“maar als je collectief woont met elkaar en een conflict krijgt wat doe je  dan?”
“hoe is het om collectief te wonen? Valt het tegen? “

Thomas Lans, lector kansrijk ondernemen over jongeren en collectief wonen
“jullie kunnen als starters trekkracht organiseren om collectief wonen voor jongeren mogelijk te maken”
“goed dat woningtekort en de nieuwe kansen voor jongeren met elkaar besproken wordt”
“jongeren denken dat collectief wonen voor ouderen is, maar biedt jongeren ook mogelijkheden”
“we moeten anders naar het fenomeen wonen gaan kijken. Van bezit, hypotheek naar delen”
“collectief wooninitiatieven realiseren duren over het algemeen 10 jaar. Dat moet sneller”

Met deze input gingen de studenten terug naar hun groepjes als input voor de hackathon.

Lees meer
Eerstejaars HAN studenten aan de slag met duurzame challenges