Programma Groei in Regie (MoRe) van start

DRIEHOEK BUNDELT KRACHTEN

Zelf de regie hebben bij het omgaan met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen van het leven. Voor mensen in kwetsbare omstandigheden is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het programma Groei in Regie draagt bij aan meer kennis over het versterken van de Mogelijkheden tot eigen Regie (MoRe) voor deze mensen.

Driehoek
Dit gebeurt vanuit een bundeling van de krachten van de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld. Vijf lectoren van de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) namen met de Zorgalliantie het initiatief tot het programma, dat 1 april van start ging.
Groei in Regie draagt bij aan de ontwikkeling van het HAN-zwaartepunt Health en wil tegelijkertijd het werken in de driehoek versterken. De initiatiefnemers sluiten daarom aan bij bestaande initiatieven waar werkveld, onderwijs en onderzoek al samenwerken. Voorbeelden daarvan zijn de Sparkcentres (zoeken naar nieuwe manieren van werken met de burger, techniek en teamwork) de Krachtige Regionale Leerkringen (leren en innoveren in multidisciplinaire netwerken) van de Zorgalliantie en de sportbeweging.

Complexe uitdaging
Werken in de driehoek is onmisbaar bij het vinden van antwoorden op de ingewikkelde maatschappelijke problemen van morgen en overmorgen. Het bevorderen van de gezondheid, door meer eigen regie en preventie, ook bij mensen in kwetsbare omstandigheden, is zo’n complexe maatschappelijke uitdaging.
De vraag is bovendien wat daarin de nieuwe rol van professionals moet zijn. Om hier antwoorden op te vinden zijn drie dingen van belang: het betrekken van burgers met hun informele netwerken en ervaringsdeskundigen, interprofessionele samenwerking van zorg, welzijn, sport en arbeid en tot slot het benutten van de mogelijkheden van technologie.

Kennis delen
De focus van het onderzoek ligt op preventie. De onderzoeksgroep MoRe bestaat uit lectoren en onderzoekers die de verdieping en uitbreiding gaan geven aan het lopende onderzoeksprogramma van de Zorgalliantie. Ze sluiten aan bij zes bestaande proeftuinen (Sparkcentres, Krachtige Regionale Leerkringen en de sportbeweging) en gaan de komende jaren onderzoek doen naar de drie thema’s, die de participanten van de Zorgalliantie hebben vastgesteld: burgerparticipatie, armoede en arbeidsparticipatie en sociale integratie van nieuwkomers.

Om kennis te delen en best practices breed te kunnen toepassen, maakt Groei in Regie gebruik van de online leeromgeving van de Zorgalliantie. Zo kunnen praktijk en onderwijs gebruik maken van alle bevindingen. Alle kennis en inzichten zijn op deze manier beschikbaar voor iedereen die werkzaam is met deze doelgroep, nu én in de toekomst.

Lisbeth Verharen en Joke Abbring zijn de projectleiders voor Groei in Regie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met zorgalliantie@han.nl