Inspiratie (Zorg)Medewerker en Technologie – resultatendocument MET

Aandacht voor de organisatorische randvoorwaarden zijn essentieel en bepalend voor de mate van succes bij experimenteren, het opschalen en implementeren van innovaties. De projecten ZMT en MET hebben de afgelopen jaren veel organisaties gefaciliteerd om aan de slag te gaan met de randvoorwaarden voor technologische innovaties.  De resultaten, uitkomsten en het vervolg van de projecten (Zorg)Medewerker en Technologie zijn nu gebundeld in een overzichtelijk resultatendocument.

Lees meer: Inspiratie (Zorg)Medewerker en Technologie – resultatendocument MET – WZW
en zie ook: de post van Willem Rutgers op LinkedIn.

Resultatendocument
Laat je inspireren door de inzichten en lessons learned in graphics, video’s en quotes van diverse zorg- en welzijnsorganisaties.

Medewerker En Technologie einddocument def (adobe.com)

Het resultatendocument geeft een mooie weergave van de meerwaarde van MET. Vanuit WZW is dit samen met haar partners neergezet Practoraat Techadoptie HAN University of Applied Sciences iXperium Centre of Expertise Leren met ict Buro StrakZ

Over WZW
WZW is de werkgeversvereniging van zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Met onze 110 leden, onderwijspartners en andere stakeholders vormen wij een krachtig netwerk met realisatiekracht. Samen staan wij sterk voor balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.

Website: WZW