Achter de schermen bij de proeftuinen MoRe

Een kijkje in de keuken van drie proeftuinen. Op 27 september gingen afgevaardigden van onderzoekers, lectoren en de stuurgroep van het programma MoRe mee op bustour langs Lingewaard (Bemmel), Lindenholt (Nijmegen) en Brakkenstein (Nijmegen). Hoe komen onderzoek, onderwijs en werkveld hier samen?

Korte lijntjes in Bemmel
In een oud schoolpand in Bemmel zit de Krachtige Regionale Leerkring van Lingewaard. Dit pand van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is een centraal punt in de plaats. Meerdere organisaties zitten hier onder één dak. Driestroom, Rijnstad, de HAN, onze Krachtige Regionale Leerkring en vele anderen vormen samen de plek waar inwoners met al hun vragen komen – groot en klein -, waar ze aan activiteiten meedoen, waar ze zelfs boeken en kleding ruilen. Een ideale plek om aan de slag te gaan met MoRe.

Gebiedsgericht werken
Vanuit de vier thema’s van de Zorgalliantie: integratie van nieuwkomers, armoede en schuld, participatie en gebruik van technologie, gaan de onderzoekers aan de slag. Hoe? Door interprofessioneel samenwerken, ervaringsdeskundigen inzetten, naar technologie te kijken en vooral gebiedsgericht werken. Het vooruitstrevende Lingewaard, waar burgers al zeer betrokken zijn, leent zich daar ideaal voor.

Zeer betrokken inwoners wijk Lindenholt
De bus vervolgt zijn route naar Nijmegen, waar we de wijk Lindenholt inrijden. Het wijkatelier is een bijzondere plek. Het wordt helemaal geleid door mensen uit de wijk. Dat doen ze zo goed, het wijkatelier had dit jaar al meer dan 5000 bezoekers over de vloer. Het centrum ontving onlangs zelfs een bijdrage van het Oranjefonds. Dat de inwoners hier zo actief zijn, maakt het een ideale plek voor de proeftuin. “Het gesprek met de inwoner is het startpunt,” vertelt Wietske Kuijer, onderzoeker van de HAN en aangesloten bij MoRe. Vanuit levensverhalen halen we op wat er leeft en waar we bewoners bij kunnen ondersteunen.

Behoefte aan eigen regie
Er is genoeg waar ze kunnen helpen. Uit de GGD gezondheidsmonitor bleek dat hier veel behoefte is aan eigen regie, maar door de vele problemen is dat in de praktijk vaak lastig te realiseren. Een mooie uitdaging voor de proeftuin van MoRe, die een vliegende start kende. Professionals uit de wijk kwamen in grote getalen af op de werkerslunch. Hier werden de actuele thema’s bepaald en werkgroepen gevormd. De thema’s waren snel duidelijk: eigen regie, eenzaamheid, armoede en financiële situatie en (ervaren) gezondheid. Het sociaal wijkteam, politie, huisartsen, ergotherapeuten, iedereen helpt om op deze thema’s door te pakken. Samen met studenten en onderzoekers van de HAN en uiteindelijk uiteraard met die belangrijke groep inwoners, gaan in werkgroepen aan de slag met zowel literatuurstudies als activiteiten.

Op zoek naar verbinding in Brakkenstein
Gezinnen, studenten, ouderen, Brakkenstein is een diverse en levendige wijk. Er is niet één centrale plek, maar inwoners komen op verschillende plekken samen, zoals bij Wijkplaats BUUR en speeltuin Brakkenstein. Hoe gaat de onderzoekers van MoRe hier aan de slag? De nieuwe Krachtige Regionale Leerkring zit in Boszicht, een woonzorgcentrum van de wijk. Hier zijn de onderzoekers nog zoekend naar de beste thema’s, maar de verbinding leggen met de wijk is al in volle gang.

Vanuit de Krachtige Regionale Leerkring zijn studenten al voortdurend bezig activiteiten te organiseren met andere organisaties en gaan ook verhalen ophalen bij de inwoners. Met die verhalen en activiteiten hopen ze het eerste doel te bereiken: de wijk in beeld brengen. Wie woont hier, waar is behoefte aan, hoe bereiken we de mensen die hulp nodig hebben met eigen regie. Vanuit Boszicht zijn de studenten en onderzoekers nu nog vooral bezig met verbindingen met ouderen, maar hopen ze snel meer ontmoetingen te realiseren in de wijk en ook de jongeren te bereiken. Waar zitten de jongeren en wat willen ze? Want, geeft alliantiemakelaar Gideon Visser aan: “We willen van toegevoegde waarde zijn voor mensen in de wijk.”

Over MoRe
Zelf de regie hebben bij het omgaan met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen van het leven. Voor mensen in kwetsbare omstandigheden is dat niet altijd vanzelfsprekend. Met MoRe willen we de kennis over Mogelijkheden tot eigen Regie (MoRe) versterken. Dit gebeurt vanuit een bundeling van de krachten van de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld. Vanuit de thema’s aansluitend bij de Zorgalliantie – integratie van nieuwkomers, armoede en schuld, participatie, gebruik van technologie en inclusie van verwarde personen – gaan onderzoekers aan de slag. Vijf lectoren van de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) nemen met de Zorgalliantie het initiatief tot het programma, dat 1 april 2018 van start ging.

Over Krachtige Regionale Leerkringen
Het is niet eenvoudig om in de huidige vraagstukken rond zorg, wonen, welzijn en onderwijs, je weg te vinden als professional. Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden op complexe kwesties, moet je samenwerken over de grenzen van organisaties en disciplines heen. In Krachtige Leerkringen gaan professionals en studenten samen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken.