Armoede en arbeid

Eén van de centrale thema’s van de Zorgalliantie is armoede en arbeid. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het hebben van werk geen garantie tegen armoede. De Zorgalliantie richt zich op sociale kwaliteit als middel om achterstelling te doorbreken. Zo ontstaan er reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden.

Sociale kwaliteit
Door de verbinding van de praktijk, onderzoek en onderwijs zijn we in staat om in gebieden, dorpen en wijken aanwezig te zijn waar de sociale kwaliteit onder druk staat. Bewoners en professionals dragen op deze manier samen bij aan het versterken van de sociale kwaliteit en het verankeren van de rol van de professional en het sociaal werk.

Onder leiding van thematrekker Elma Vriezekolk werken tientallen organisaties in de Zorgalliantie actief samen om ambities en doelen op te stellen rondom vier gemeenschappelijke thema’s.

1. Werkende armen
Mensen die werken maar toch vaak problemen ervaren om rond te komen zijn:

  • werkenden met een aanvullende uitkering van het UWV. Door wisselende inkomsten per maand en aangifte achteraf is het opbouwen van een reserve moeilijk.
  • ZZP’ers met onvoldoende inkomen. De oorzaak is enerzijds een laag uurtarief of gedwongen ondernemerschap in de (thuis)zorg of als kapper, waardoor het ondernemerschap niet eigen is.

De ambitie is om werkende armen beter te vinden en te ondersteunen.

2. Inzet ervaringsdeskundigheid
Om armoede succesvol tegen te gaan is een goed begrip van de problematiek nodig. Mensen die persoonlijk ervaring hebben met armoede kunnen anderen helpen om te verwoorden wat zij nodig hebben om de situatie te verbeteren.
De ambitie is om mensen met ervaring op te leiden tot ervaringsdeskundigen zodat zij professionals kunnen begeleiden tijdens gesprekken met inwoners.
De Zorgalliantie beschikt over een vakteam van ervaringsdeskundigen die hierin een rol gaan spelen. Tegelijkertijd moeten professionals opgeleid worden om samen te werken met ervaringsdeskundigen.

3. Transitie naar werk
De algemeen heersende opvatting is dat betaald werk de enige uitweg is van armoede. Dat is zo als het werk aansluit bij de interesses en eigenschappen van de persoon. Als dat niet zo is, is het moeilijk om vol te houden.
De ambitie is om meer begrip te kweken bij gemeentelijke ambtenaren met betrekking tot afstand tot de arbeidsmarkt, werknemersvaardigheden en begeleiding bij herintreding. En werkzoekenden meer regie te geven over hun eigen proces naar betaald werk of dagbesteding.

4. Domeinoverstijgend werken
De ambitie is om één primair loket in te richten voor sociale hulpvragen.
Gewenst resultaat: samenwerking in het brede sociaal domein en samen oplossingen bedenken die niet voor de hand liggen.

Deelnemers
Gemeente Arnhem, Bindkracht10, Diaconie Nijmegen, Driestroom, Financieel Fit Nijmegen, Forte Welzijn, GGD Gelderland-Zuid, Stichting MEE Gelderse Poort, De Kentering, LSTA, lid cliëntenraad Participatiewet, Perspectief Zutphen, Plu024, Sterker Sociaal Werk, Stichting Welzijn Lingewaard, Ons Welzijn, Oosterpoort, Quiet community Nijmegen en de HAN.

Voorbeelden, tools en resultaten
Voorbeeld van een opleiding voor ervaringsdeskundigheid van Psychosenet.

Meer weten?
Op 26 oktober 2018 bezochten we tijdens een Leersafari Bind-Kracht, een succesvolle aanpak voor het doorbreken van armoede. “Het bevestigde wat ik vanuit mijn mens-zijn wel wist, maar nu is er theorie aan gekoppeld,” vertelde José Ketelaar van de GGD naderhand. Lees het volledige verslag over de Leersafari naar Bind-Kracht

Verhelderingskamer: samen tegen armoede.

Aansluiten?
Wilt u als organisatie aansluiten bij dit thema of heeft u nog een vraag? Neem contact op met Elma Vriezekolk, thematrekker Armoede en Arbeid, of Wendy Kemper (zie gegevens rechtsboven in het scherm).