armoede en arbeid

Armoede

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen
Professionals en organisaties in de regio zetten zich volop in voor kwetsbare doelgroepen. Wij, de Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, werken samen met deze partners door te ontwikkelen, het delen van werkende aanpakken, kennis, onderzoek, inzet studenten en meer rondom het thema Armoede.

Thematrekker
Wil je meedoen of meedenken met een van het onderstaande? Stuur dan een mail naar Elma Vriezekolk.

Ambities en werking innovatiecyclus

Een van de belangrijkste ambities binnen dit thema is het signaleren waar organisaties mee worstelen bij de aanpak van armoede en hen vervolgens samenbrengen met organisaties die hier óf al veel ervaring mee hebben óf samen naar een oplossing willen gaan zoeken. Dit doen we voor inwoners, voor gezinnen en voor werkende armen, waarbij we zoveel mogelijk samenwerken met ervaringsdeskundigen of mensen met ervaring op dit thema. En waar mogelijk pakken we concrete acties op. De uitkomsten brengen we naar of terug naar de praktijk, het onderzoek en het onderwijs.

Op de agenda en actueel

Tijdens tribune-activiteiten leren we door samen te doen en samen te kijken. Kijk op de tribune-kalender wat er op de agenda staat.

Twee voorbeelden van concrete acties zijn:

  • Samen met vrijwilligers met ervaringskennis, een bestuurder, docenten en een onderwijskundige ontwikkelen we een training voor vrijwilligers, zodat deze vrijwilliger beter leert hoe hij of zij de eigen ervaring kan inzetten bij hulp aan een inwoner.
  • Daarnaast testen we een bestaande e-learning op het gebied van Werk en Schulden. Met als doel HR-medewerkers en leidinggevende handvatten te geven om financiële zorgen bij medewerkers te herkennen, hierover in gesprek te gaan en hoe ze vervolgens kunnen verwijzen. Lees hier het verslag van de sessie, inclusief de link naar de e-learning.
  • Doorlopend organiseren we de Verhalenkamer: verhalen van inwoners uit een gebied, waarmee studenten, onderzoekers en professionals leren over wat goed gaat, wat er beter kan en wat belangrijk is voor een inwoner als het gaat om hulp bij financiële zorgen of schulden. Lees hierover meer op onze Kennisbank.

Op de agenda, zodra we weer ‘live’ kunnen:

Leersafari Tiel en Heumen buurtbinder, dorpbinder
In een rondgang langs verschillende locaties zien en ervaren we de werking van wijkgericht werken, werking van buurtbinders, etc. In gesprek met de inwoners, buurtbinders, ter plaatse.

Inzet Sociaal Artistiek Werken
We zullen een vorm van Sociaal Artistiek Werken toepassen, waar we kansen zien om op een andere manier domeinoverstijgend met elkaar samen te werken.

Tot slot hebben we net een bijeenkomst georganiseerd over Stress Sensitieve Dienstverlening met als titel ‘Hoe gaat het met u?’ Een simpele vraag die maar al te vraag niet gesteld wordt. In vier verschillende onderwerpen gingen we uiteen met de vragen ‘Hoe kan het simpeler?’, ‘Hoe voorkomen we dat hulpvragers afhaken?’ en ‘Welke obstakels moeten we wegwerken op processen te versimpelen?’

Terugblik en verslagen

19 mei 2021 – Werknemers en Geldzorgen

Als werkgever kun je wel degelijk iets voor je werknemer betekenen als deze te maken heeft met geldzorgen. Maar hoe kun je signaleren dat dit bij jouw medewerker aan de hand is? En hoe ga je hier dan over in gesprek? In de bijeenkomst over de e-learning hebben we deze thema’s uitgelicht. Daarnaast heeft Hans Pasman van de Dar vertelt over hun eigen ervaringen met dit thema en wat het hen en hun medewerkers heeft opgeleverd. De Moedige Dialoog presenteerde het project Geldzorgen de Baas en we wisselden nog meer handige tools met elkaar uit. Kortom: een leerzame bijeenkomst. Bekijk hier het verslag.

25 februari 2021 – Online bijeenkomst Stress Sensitieve Dienstverlening

We organiseerden een bijeenkomst waarin we kennis deelden, met elkaar meedachten of elkaar inspireerden op het gebied van stress sensitieve dienstverlening. Hoe zorg je ervoor dat de inwoner of klant minder stress ervaart, waardoor er ruimte komt voor helpen aan zijn of haar vraagstuk?  Lees hier de samenvatting van deze bijeenkomst.

17 september 2020 – Versnellingskamer Armoede

Op 17 september kwamen we met circa 20 deelnemers bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen die er de afgelopen tijd (corona) zijn ontstaan en wat we kunnen gaan doen om die kansen te versnellen. Bekijk hier het volledige verslag.

24 oktober 2019 – Verhelderingskamer Armoede (locatie: Vincentiusvereniging)

In de periode juni – september 2019 zijn er gesprekken geweest met circa 15 partners van beide partijen. De centrale vraag: ‘Welke uitdagingen en kansen zie jij vanuit jouw organisatie bij de aanpak van armoede?’

In de Verhelderingskamer hebben we die uitkomsten gezamenlijk verder verdiept. De speerpunten uit de verhelderingskamer, aangevuld met de initiatieven die vanuit de Werkplaats Sociaal Domein op dit thema zijn geïnitieerd, lees je hieronder, per doelgroep:

Werkende armen
Inzet ervaringsdeskundigheid 
Transitie naar werk 
Domeinoverstijgend werken
Kinderarmoede 
Signaleren en bespreken van armoede 

26 oktober 2018 Leersafari Bind-Kracht

Op 26 oktober 2018 bezochten we tijdens een Leersafari Bind-Kracht, een succesvolle aanpak voor het doorbreken van armoede. “Het bevestigde wat ik vanuit mijn mens-zijn wel wist, maar nu is er theorie aan gekoppeld,” vertelde José Ketelaar van de GGD naderhand. Lees het volledige verslag over de Leersafari naar Bind-Kracht

Nieuwsartikelen

Artikel over Werkplaatsen sociaal domein in Nederland: Sociaal Transformeren kan alleen lerend (Erik Jansen, associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn HAN)

Betrokken partners. Doe je ook mee?

We nodigen het netwerk uit om met ons mee te denken. Ben je nog niet betrokken en wil je ook graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar Elma Vriezekolk.

Bindkracht10, Cliëntenraad Participatiewet, De Kentering, Diaconie Nijmegen, Driestroom, Financieel Fit Nijmegen, Forte Welzijn, Gemeente Arnhem, Gemeente Heumen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Tiel, GGD Gelderland-Zuid, HAN, IrisZorg, LSTA, Malkander Ede, Stichting MEE Gelderse Poort, Mozaiek Welzijn, ONS Welzijn, Oosterpoort, Perspectief Zutphen, Plu024, Quiet community Nijmegen, Rijnstad, ROC Rijnijssel, Sterker Sociaal Werk, Stichting Welzijn Lingewaard, Synthese, UWV, WaardWonen, Welcom, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, circa 10 ervaringsdeskundigen. Sta je hier per ongeluk niet bij? Stuur dan even een bericht aan de thematrekker, dan voegen we je hieraan toe.