Armoede en arbeid

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

 

 

De HAN richt zich op het verkleinen van sociaal-economische (gezondheids-)verschillen. De Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, beide onderdeel van de HAN, trekken samen op om met partners in de regio reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden te creëren. Armoede en arbeid zijn daarbij centrale thema’s. Want, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het hebben van werk geen garantie tegen armoede.

Sociale kwaliteit

Versterken sociale kwaliteit

Samen werken aan sociale kwaliteit is een manier om achterstelling te doorbreken. De entree-rede van Lisbeth Verharen, Lector Versterken van Sociale Kwaliteit, ligt aan het denken en werken ten grondslag.

Door de verbinding van de praktijk, onderzoek en onderwijs zijn we in staat om in gebieden, dorpen en wijken aanwezig te zijn waar de sociale kwaliteit onder druk staat. Bewoners en professionals dragen op deze manier samen bij aan het versterken van de sociale kwaliteit en het verankeren van de rol van de professional en het sociaal werk.

Inmiddels werken tientallen organisaties vanuit de Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein actief samen om ambities en doelen op te stellen rondom gemeenschappelijke thema’s. Dit betreft momenteel de volgende thema’s, waar we op zullen gaan uitbreiden. Deze zijn o.a. tot stand gekomen tijdens een Verhelderingskamer op 24 oktober 2019, zie hier het verslag van deze bijeenkomst.

Werkende armen – We spreken hier over mensen die werk hebben, in loondienst of zelfstandig, maar die moeite hebben om maandelijks rond te komen.
Lees hier verder over het thema Werkende Armen.

Inzet ervaringsdeskundigheid – Om armoede succesvol tegen te gaan is een goed begrip van de problematiek nodig. Mensen die persoonlijk ervaring hebben met armoede kunnen anderen helpen om te verwoorden wat zij nodig hebben om de situatie te verbeteren. Die hulp betreft hulp richting inwoners, professionals en vrijwilligers. Lees hier meer over Inzet ervaringsdeskundigheid.

Transitie naar werk – De algemeen heersende opvatting is dat betaald werk de enige uitweg is van armoede. Dat is zo als het werk aansluit bij de interesses en eigenschappen van de persoon. Als dat niet zo is, is het moeilijk om de nieuwe situatie vol te houden. Lees hier verder over het thema Transitie naar werk.

Domeinoverstijgend werken – Iedere organisatie heeft zo haar eigen opdracht. Voor een inwoner is het vaak niet meteen duidelijk bij welk loket iemand terechtkan voor hulp.
Maar: het is voor een inwoner ook niet altijd helder wat precies de hulpvraag is. Vooral als er meer zorgen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van schulden, paniek en een dreigende huisuitzetting. Lees hier meer over Domeinoverstijgend werken.

Kinderarmoede – We leren ouders en kinderen hoe om te gaan met geld in o.a. het Zakg€ldproject. Lees er hier meer over.

Signaleren en bespreken van armoede – Een belangrijke voorwaarde voor hulp kunnen bieden aan mensen die het financieel zwaar hebben, is ervoor zorgen dat professionals en vrijwilligers leren hoe ze kunnen signaleren. En hoe ze na het signaleren weten hoe ze het onderwerp ‘armoede’ of ‘geld’ bespreekbaar kunnen maken. Lees hier verder wat we op dit onderdeel al doen.

Deelnemers vanuit Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Gemeente Arnhem, Bindkracht10, Diaconie Nijmegen, Driestroom, Financieel Fit Nijmegen, Forte Welzijn, GGD Gelderland-Zuid, Stichting MEE Gelderse Poort, De Kentering, LSTA, Mozaiek Welzijn, lid cliëntenraad Participatiewet, Perspectief Zutphen, Plu024, Sterker Sociaal Werk, Stichting Welzijn Lingewaard, Ons Welzijn, Oosterpoort, Quiet community Nijmegen en de HAN.

Inspiratie

Op 26 oktober 2018 bezochten we tijdens een Leersafari Bind-Kracht, een succesvolle aanpak voor het doorbreken van armoede. “Het bevestigde wat ik vanuit mijn mens-zijn wel wist, maar nu is er theorie aan gekoppeld,” vertelde José Ketelaar van de GGD naderhand. Lees het volledige verslag over de Leersafari naar Bind-Kracht

Aansluiten?

Wilt u als organisatie aansluiten bij een van de thema’s of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met een van de contactpersonen rechts bovenaan deze pagina.