armoede en arbeid

Armoede

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen
Professionals en organisaties in de regio zetten zich volop in voor kwetsbare doelgroepen. Wij, de Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, werken samen met deze partners door te ontwikkelen, het delen van werkende aanpakken, kennis, onderzoek, inzet studenten en meer rondom het thema Armoede.

Waar we in het kort voor staan is het volgende:
• Armoede voorkomen, doorbreken en verzachten
• We brengen partijen bij elkaar.
• We creëren samen, we ontwikkelen en verspreiden kennis.
• We werken samen met de mensen over wie het gaat.

Werkwijze: innovatiecyclus

De samenwerking tussen de praktijk, het onderzoek, onderwijs en ervaringsdeskundigen geven we vorm aan de hand van de innovatiecyclus:

 • signaleren in de praktijk,
 • met de praktijk ontwikkelen,
 • terugbrengen in de praktijk, het onderzoek en het onderwijs.

Tijdens tribune-activiteiten leren we door samen te doen en samen te kijken.

Online bijeenkomsten 25 mei en 15 juni

In twee bijeenkomsten hebben we bij diverse partijen opgehaald waar zij op dit moment tegenaan lopen bij de aanpak van armoede. En we vroegen hen: ‘Wat zou nu prioriteit moeten krijgen en welke acties koppelen we daaraan?’

Hieronder een beknopte samenvatting. Het uitgebreide verslag kun je hier teruglezen.

 • Er is zorg over het aantal nieuwe meldingen (dit loopt achter op de verwachting) en het gebrek aan contact met inwoners die al in beeld waren. Schaamte blijft een rol spelen bij het wel/niet hulp vragen.
 • Het is voor vrijwilligers lastig om op afstand zorg te bieden (via beeldbellen). Daarnaast is er behoefte om de eigen ervaringskennis nuttig in te zetten.
 • Er melden zich nieuwe vrijwilligers. Hoe kunnen we hen inzetten en vasthouden?
 • Het lijkt of organisaties weer meer naar binnen keren en minder goed samenwerken. Klopt dit en zo ja, hoe kunnen we dit herstellen? En daarbij ook de zorg dat mensen langs teveel loketten moeten en hun verhaal opnieuw moeten vertellen.
 • Het is belangrijk oog te houden voor mensen waar armoede (nog) buiten het zicht blijft en die mogelijk door Covid-maatregelen extra worden geraakt, bijvoorbeeld zzp’ers en agrariërs.

Drie concrete acties:

 1. Vroegsignalering
  Mozaiëk Welzijn is in gesprek met Maria Buur (gemeente Nijmegen en landelijk betrokken bij kopgroep Vroegsignalering) en Josje Doorenbosch (gemeente Tiel).
 2. Training vrijwilligers met ervaringskennis
  Forte Welzijn gaat samen met eigen vrijwilligers en docenten van de HAN een training voor vrijwilligers ontwikkelen waarmee zij hun eigen ervaringskennis op een goede manier kunnen inzetten richting inwoners. Oproep aan andere partners om hierbij aan te haken in zowel de ontwikkelfase als bij de implementatie.
 3. Focus op doelgroepen agrariërs en ZZP’ers (werkende armen)
  Aan de slag met de doelgroepen binnen de Verhalenkamer: Agrariërs en ZZP’ers. Wordt vervolgd. Studentopdrachten vanaf september

Activiteiten tot medio 2020

In de periode juni – september 2019 zijn er gesprekken geweest met circa 15 partners van beide partijen. De centrale vraag: ‘Welke uitdagingen en kansen zie jij vanuit jouw organisatie bij de aanpak van armoede?’

verhelderingskamer armoede aan tafel Carinda Jansen

In de Verhelderingskamer van 24 oktober 2019 hebben we die uitkomsten gezamenlijk verder verdiept. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. De speerpunten uit de verhelderingskamer, aangevuld met de initiatieven die vanuit de Werkplaats Sociaal Domein op dit thema zijn geïnitieerd, lees je hieronder.

Werkende armen
Inzet ervaringsdeskundigheid 
Transitie naar werk 
Domeinoverstijgend werken 
Kinderarmoede 
Signaleren en bespreken van armoede 

Vervolgstappen 2e helft 2020

We gaan nu met het netwerk verder verkennen wat eerstvolgende stappen zijn. Te denken valt aan:

 • Welke uitdaging is het grootst en wat is de gewenste situatie?
 • Wat kunnen we zelf doen om aan een oplossing bij te dragen? En willen we dit samen doen met een van de andere partners?
 • Van wie kunnen we leren, welke inspiratie kunnen we daarbij gebruiken? Willen we ergens gaan kijken, zodat we van een ander kunnen leren?
 • Wat doen wij al, waarvan we denken dat anderen hiervan kunnen leren?

We nodigen het netwerk uit om met ons mee te denken. Ben je nog niet betrokken en wil je ook graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar Elma Vriezekolk.

Betrokken partners

Bindkracht10, Cliëntenraad Participatiewet, De Kentering, Diaconie Nijmegen, Driestroom, Financieel Fit Nijmegen, Forte Welzijn, Gemeente Arnhem, Gemeente Heumen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Tiel, GGD Gelderland-Zuid, HAN, IrisZorg, LSTA, Malkander Ede, Stichting MEE Gelderse Poort, Mozaiek Welzijn, ONS Welzijn, Oosterpoort, Perspectief Zutphen, Plu024, Quiet community Nijmegen, Rijnstad, ROC Rijnijssel, Sterker Sociaal Werk, Stichting Welzijn Lingewaard, Synthese, UWV, Welcom, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, circa 10 ervaringsdeskundigen.

Inspiratie

Op 26 oktober 2018 bezochten we tijdens een Leersafari Bind-Kracht, een succesvolle aanpak voor het doorbreken van armoede. “Het bevestigde wat ik vanuit mijn mens-zijn wel wist, maar nu is er theorie aan gekoppeld,” vertelde José Ketelaar van de GGD naderhand. Lees het volledige verslag over de Leersafari naar Bind-Kracht