signaleren en bespreken

Domeinoverstijgend werken

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Iedere organisatie heeft zo haar eigen opdracht. Voor een inwoner is het vaak niet meteen duidelijk bij welk loket iemand terechtkan voor hulp.
Maar: het is voor een inwoner ook niet altijd helder wat precies de hulpvraag is. Vooral als er meer zorgen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van schulden, paniek en een dreigende huisuitzetting.

De ambitie is om de inwoner de juiste hulp te bieden in samenwerking met anderen.
Gewenst resultaat: samenwerking in het brede sociaal domein en samen oplossingen bedenken die niet voor de hand liggen.