Inzet ervaringsdeskundigen

Inzet ervaringsdeskundigheid

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Om armoede succesvol tegen te gaan is het belangrijk dat een hulpverlener / professional / vrijwilliger begrijpt wat armoede betekent. De inzet van ervaringsdeskundigen is hierbij een succesvolle factor:

  • De bestaande professional (zonder armoede-ervaring) profiteert van de inzet van deze deskundige door te leren welke gesprekstechnieken en aanpak het best ingezet kunnen worden (wat werkt wel en wat niet?).
  • De inwoner heeft baat bij een ervaringsdeskundige professional, omdat deze professional drempelverlagend werkt en men dus eerder over de schaamte heen zal stappen.

We noemen iemand ervaringsdeskundig als deze persoon:

  • zelf een persoonlijke ervaring heeft opgedaan (in dit geval met armoede),
  • deze ervaring achter zich heeft liggen,
  • een opleiding heeft gevolgd waarmee hij/zij heeft geleerd hoe deze ervaring op een constructieve manier in te zetten.

Wat hebben we al gedaan?

In september en december 2019 hebben we met een aantal geïnteresseerde organisaties gebrainstormd over wat een expertiseteam zou kunnen opleveren. Denk aan:

  • Het team kan een vraagbaak zijn voor organisaties die aan de slag willen met de inzet van ervaringsdeskundigen, een adviesrol dus. Denk aan vragen over contracten, salariëring, opleiding, begeleiding, etc.
  • Het team kan een plek zijn waar mensen met ervaring of ervaringsdeskundigen terechtkunnen als ze werk zoeken, een bemiddelingsrol. Het team zal nadrukkelijk geen detacheringsfunctie hebben, maar kan natuurlijk wel organisaties en individuen aan elkaar koppelen.
  • Het team kan een plek zijn waar onderzoeksvragen ontstaan, waar een koppeling met het onderwijs gemaakt kan worden (gastcollega’s)

Natasja Janssen is projectleider van het Expertiseteam. Als je vragen hebt, stuur haar gerust een e-mail.

De ambitie vanuit de eerdere inventarisatieronde is om mensen met ervaring op te leiden tot ervaringsdeskundigen zodat zij professionals en vrijwilligers kunnen begeleiden tijdens gesprekken met inwoners. Tegelijkertijd moeten professionals opgeleid worden om samen te werken met ervaringsdeskundigen.