Werkende armen

Werkende armen

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

 

Werken loont? Dat is helaas niet voor iedereen het geval.

Werknemers in loondienst

Zo zijn er mensen die een arbeidscontract hebben, maar hun salaris blijkt helaas niet toereikend voor de vaste lasten en het levensonderhoud. Maar denk ook aan medewerkers met een flexibel contract (en eventuele aanvulling met een uitkering). Zij weten vaak niet precies wat er wanneer binnenkomt en wat ze dus te besteden hebben.

Deze verschillende groepen medewerkers komen regelmatig in de knel, ervaren financiële stress, worden minder productief en melden zich vaker ziek. Hoe belangrijk dus om werkgevers te informeren over het bestaan hiervan en ze handvatten te geven hoe ze hun medewerkers hierbij kunnen helpen.

We weten al van het bestaan van:

  • de bedrijvendesk van de Sallandse Dialoog,
  • Wijzer in Geldzaken (financieel fitte werknemers) en
  • de werkgeversdesk van Financieel Fit Rijk van Nijmegen

wijzer in geldzaken

We gaan deze initiatieven nader onderzoeken en kijken hoe we dit met de partijen in de regio kunnen oppakken en toepassen.

ZZP’ers en ondernemers met schulden

Ondernemers (en dus ook ZZP’ers) zijn over het algemeen trotse mensen. Ze zullen dus niet snel om hulp vragen als ze financieel in de knel komen. Maar binnen deze doelgroep is ook een groep te onderscheiden die moeite heeft het hoofd boven water te houden. Dit heeft o.a. te maken met het gedwongen ZZP-schap van bijvoorbeeld pakketbezorgers, medewerkers in de bouw, etc. Ze hebben het ondernemerschap niet van nature in zich, dus bij tegenvallende inkomsten kan dit tot financiële stress leiden.

Daarnaast hebben ondernemers vaak het idee, omdat ze geen recht meer hebben op een WW-uitkering, dat ze niet in aanmerking komen voor welke vorm van hulp dan ook.

De eerste actie op dit onderdeel is onderzoeken waar ‘kwetsbare’ ZZP’ers zich bevinden, bijvoorbeeld via opdrachtgevers als bouwondernemingen, etc. En het is zaak uit te zoeken wat de gemeente biedt op het gebied van ondernemersvaardigheden en wanneer je aanmerking komt voor de Bbz.

Uiteindelijk willen we vooral inzetten op een duurzaam ondernemerschap, waarbij ondernemers zichzelf zelfstandig financieel kunnen onderhouden, ook als het even tegenzit.

pakketbezorger zzp

Ambities samengevat

Onze ambities op dit thema zijn dus als volgt samen te vatten:

  • Werkgevers informeren over het herkennen van financiële zorgen bij hun medewerkers. Maar ook: handvatten geven hoe dit vroegtijdig te signaleren, het bespreekbaar te maken en de medewerkers naar een juist loket door te verwijzen.
  • Zicht krijgen op ZZP’ers en ondernemers die het financieel zwaar hebben. En als ze in beeld zijn is het belangrijk dat ze weten dat er wel hulp is in de vorm van het aanleren van ondernemersvaardigheden en Bbz (Bijzondere bijstand voor zelfstandigen).