Zakgeldproject

Kinderarmoede

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Zakg€ldproject

Zakgeld vervult in veel gezinnen de functie van ‘leergeld’, omdat kinderen in staat worden gesteld vanaf jonge leeftijd praktisch met geld om te gaan. Voor sommige gezinnen is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. Bijvoorbeeld omdat het geld ontbreekt om zakgeld te geven, óf omdat zakgeld geen gebruik is in het land van herkomst. Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen werken het Lectoraat Versterken van Sociale kwaliteit van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Bindkracht10 binnen het Zakg€ldProject samen met ouders, kinderen, ervaringscoaches en sociale partners aan nieuwe perspectieven voor het terugdringen van generatiearmoede en het versterken van sociale kwaliteit.

Uitgangspunt:

Ouders ontmoeten elkaar gedurende een half jaar tien keer in bijeenkomsten begeleid door professionele coaches van Bindkracht10 én minstens één ervaringscoach. Vijf van de tien bijeenkomsten vinden plaats met ouders én kinderen. Bij iedere bijeenkomst ontvangen de ouders zakgeld, volgens Nibud-standaarden, voor hun deelnemende kind(eren).

What works:

  • Groepsaanbod voor gezinnen in een financieel kwetsbare situatie;
  • 5 bijeenkomsten met ouders, 5 bijeenkomsten met ouders en kinderen;
  • Zakgeld voor de betrokken kinderen (tussen zes en twaalf jaar) gedurende een half jaar;
  • Inhoudelijk programma gericht op het versterken van de financiële (opvoed-)competenties volgens het Nibud;
  • Minstens één ervaringscoach per groep naast een professionele coach;
  • Peer-to-peer Nazorg;
  • Aanvullende Peer-to-peer-bijeenkomsten voor en door deelnemers en belangstellende andere ouders.
  • Effectonderzoek door de HAN en studentonderzoek door studenten van de HAN.

Wil je meedenken over dit onderwerp of heb je aanvullingen bij dit thema, neem dan contact op met Carinda Jansen.

Handreiking kinderarmoede Sociaal domein

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ontwikkelt samen met de Hanzehogeschool Groningen en de hogeschool Rotterdam in opdracht van Divosa een handleiding over het omgaan met kinderarmoede.

Nieuws/oproep:
In de handreiking willen we goede praktijken in onze regio in beeld brengen. Heeft u of kent u werkwijzen die bijdragen aan het voorkomen, beperken of verzachten van kinderarmoede, neemt u dan contact op met Carinda.Jansen@han.nl.

Vertegenwoordigers van goede praktijken worden ook uitgenodigd voor de expertmeeting. Daarbij streven we naar diversiteit in type project.

Projecten binnen en buiten de HAN

Hieronder een opsomming van de bij ons bekende initiatieven. Heb je aanvullingen? Stuur dan een e-mail naar Elma Vriezekolk.

Samen voor alle kinderen

Website waarbij je een kind dat opgroeit in armoede kunt opgeven voor bijvoorbeeld het organiseren van een kinderfeestje. Lees hier voor meer informatie
Initiatief van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.