Signaleren en bespreken van armoede

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Hieronder kun je lezen wat we zoal doen op het gebied van signaleren en bespreekbaar maken van armoede.

Experience

Op verzoek van de Nijmeegse Vrijwilligerscentrale ontwikkelde de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen een workshop over het signaleren en bespreken van armoede. Uit een evaluatie van die workshop bleek het voor deelnemers betekenisvol om de verhalen te horen van mensen met ervaringskennis. Het hielp hen bij het inleven in de situaties van mensen levend in armoede.

Dat was het startpunt voor het ontwikkelen van een Experience. Een workshop 2.0 voor vrijwilligers en studenten die (nog) weinig beeld hebben bij armoede; een workshop met impact.

In samenwerking met Financieel Fit, Bindkracht10, Gemeente Nijmegen, De vrijwilligerscentrale, studenten en docenten brachten we een gevarieerde groep mensen bijeen waarmee we twee ‘ervaringsroutes’ ontwikkelden. Met de routes beogen we kennis, praktische handvatten, ontmoeting, belevingen en reflectieruimte aan te bieden aan mensen die meer willen weten over passende ondersteuning van mensen in financiële krapte. Deelnemers lopen een route langs situaties waarbij ze ‘iets’ in relatie tot het leven in armoede meemaken of leren. De routes zijn gebaseerd op ware verhalen. Lees hier de ervaringen en bekijk het filmpje dat gemaakt werd.

Na een try-out gaan we per september 2020 de routes versterken, verbeteren en het draagvlak vergroten. Studenten zullen hier een belangrijke rol in gaan spelen.

Signaleren, bespreken en doorbreken van armoede

De Werkplaatsen Sociaal Domein Utrecht, Twente en Nijmegen willen gezamenlijk een werkwijze ontwikkelen voor vrijwilligers en professionals voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen. De te ontwikkelen werkwijze moet professionals en vrijwilligers houvast bieden om van betekenis te zijn voor mensen in armoede. Vanuit wat degene die in armoede leeft zelf kan en wil, zo mogelijk samen met het sociale netwerk. De werkwijze draagt bij aan het duurzaam tegengaan van armoede door lokale netwerken van professionals en vrijwilligers een handelingsperspectief te bieden in hun contact met mensen in armoede.

Het project bestaat uit een participatief actie- en ontwikkelonderzoek in de drie regio’s van de werkplaatsen. In iedere regio wordt een lokale projectgroep (Lingewaard, Utrecht, Oldenzaal) ingericht bestaande uit mensen met ervaringskennis, vrijwilligers, professionals, docenten en studenten van de hogeschool. Aan iedere lokale projectgroep is een onderzoeker, een ervaringsdeskundige (of met ervaringskennis) co-onderzoeker en een (associate) lector van de betreffende werkplaats verbonden. Deze onderzoekers vormen samen de onderzoeksgroep van het totale project. Gezamenlijk wordt een werkwijze ontwikkeld voor het signaleren en bespreekbaar maken van armoede en het werken aan perspectief met mensen in armoede. De werkwijze wordt voor juli 2021 passend gemaakt voor de verschillende lokale contexten en uiteindelijk landelijk verspreid.

Wil je meedenken over dit onderwerp of heb je aanvullingen bij dit thema, neem dan contact op met Carinda Jansen.