Collectieve Woonvormen

Thematrekker
Dr. Ir. Dort Spierings

Ik ben Dort Spierings, opgeleid als architect-stedenbouwkundige, gepromoveerd bij de Radboud universiteit op sociale kwaliteit van beschut zelfstandig wonen, en 24 jaar bij de HAN werkzaam binnen de academie Built Environment maar met sterke connecties en blik gericht op de academie Mens en Maatschappij.

Ik kijk graag hoe de fysiek-ruimtelijke wereld invloed heeft op de sociale en viseversa. Dat doen we 7 jaar nu in het Civil Society Lab, waar studenten van verschillende opleidingen samen naar complexe vraagstukken in de samenleving kijken. In opdracht van en samen met werkveld rond wonen, zorg en welzijn.

Het was dan ook een logische stap dit te gaan als thematrekker Collectieve woonvormen en alliantiemakelaar voor de nieuwe leerkring Uden, waar ik zelf ook woon, binnen de Zorgalliantie/Krachtige Kernen.

De combinatie van het prikkelen en laten ontwikkelen van jonge bevlogen maar vaak ook nog zoekende mensen en dit doen met participanten die in de klei staan is elke dag weer boeiend en uitdagend…

Nieuwsbericht september 2022 | Hop-on Hop-off spel
Denk jij na over de toekomst? Over je woning? Verhuizen of (nog) niet? Ben je klaar voor die stap? Of is het nog te ver van je bed? Speel dan het Hop-On-Hop-Off spel, en maak een rondrit door je eigen toekomst.
AAG, idverde NL, Comelit, De Wijkmakers, Zorgalliantie (HAN), Rochdale, RO groep, Woonstichting Valburg,  en ZorgSaamWonen maakten samen het Hop-On-Hop-Off spel. Diverse (toekomstige) senioren hebben enthousiast meegedacht met de ontwikkeling van het spel.
Met het Hop-on-Hop-off spel ga je met vrienden, kennissen of familieleden in gesprek over belangrijke zaken uit je eigen leven. Het spel maakt je bewust van je wensen en behoeftes op het gebied van wonen en daarmee samenhangende thema’s als gezondheid en tijdsbesteding. Je kunt het spel ook spelen met een professional zoals een ouderenadviseur of verhuiscoach.
> Hop-On Hop-Off Bus persbericht

Update
>>  Een samenvatting met enkele linkjes naar de presentaties van 23 september 2021. We kijken terug op een geslaagde Tribuneactiviteit-werken in de 3-hoek vanuit onderwijs, onderzoek en werkveld.
Naar de samenvatting

De discussies, onderzoeken, ontwerpen vanuit het thema Collectief Wonen/Anders Wonen gaan door, op 5 november b.v. op de themadag Gezond Leven, Leren, Opgroeien en Wonen in MuzeRijk Uden.

Ambities 2021

  • Leerkring Uden integraal vormgeven vanuit de verschillende domeinen met als belangrijkste partijen Area, BrabantZorg, Ons Welzijn.
  • Leerkring Gemert vanuit het thema collectief wonen en community building aangehaakt houden.
  • Schrijven aan internationaal academisch boek met Talis, WBVG, ZorgSaamWonen en Peter Camp over cohousing vanuit Nederlandse perspectief naast Finse, Australische, Japanse en Fillipijnse, geplaatst in de Civil Society driehoek van Boulding overheid-markt-burgers.
  • Prijsvraag innovatief collectief wonen winnen en uitrollen in Kamer 4 Uden met sociaal ondernemer Thema Vastgoed.
  • Bekendheid geven aan de F.A.S.T tool van Woonkr8 gericht op financiële component Effectenarena voor startende collectieve wooninitiatieven.

Over Collectieve woonvormen
Collectieve woonvormen worden gezien als een vorm van ‘vraag-gestuurd’ huisvesting. Hierin proberen burgercollectieven met gedeelde woonaspiraties samen hun huisvesting te realiseren.
Deze woonvorm kent een bepaalde vorm van collectiviteit, waarin bewoners bijvoorbeeld ruimtes en faciliteiten delen.

Lees meer
> Uitkomsten verhelderingskamer 23 september 2020
> Boek: The Home We Want: Community-led Multi-family(Re)Development Projects in Diverse Housing Systems (publicatievoorstel)

Agenda
Bekijk de agenda voor een overzicht van de komende activiteiten met het thema Collectief wonen en andere events van de ZA/KK.

Projecten
Een overzicht van de verschillende projecten:
2015 Goed Wonen Gemert, onderzoek naar bestaande en nieuwe collectieve waarden in het Elzenhofje en Bakel, pressurecooker minorstudenten CSL
2017 Realher, project voor senioren en jongeren met autisme, Uden. Toetsing a.d.h.v. www.bzwatlas.nl
2019 Natuurdorp, Uden. Integraal programma van eisen, minoropdracht CSL
2020 Goed Wonen Gemert, onderzoek naar herbestemming Gerarduskerk met woongroepen, afstudeeropdracht CSL
2020 Woonvereniging de Brons e.a., onderzoek naar meerwaarde en nieuwe financiering woningverenigingen ism Talis en WBVG, pressurecooker minorstudenten CSL (Presentatie pressure cooker Collectieve woonvormen HAN Civil Society Lab 15 mei 2020)
2021 Vier-de-Wijk, prijsvraag collectief wonen Uden, minoropdracht CSL
2021 Juiste zorg, juiste plek Waterrijk, Doetinchem, minoropdracht CSL
2021: F.A.S.T tool voor Woonkr8, minoropdracht CSL
2021 CPO Elzenstraat, Nijmegen, ruimtelijk ontwerp en woonconcept, afstudeeropdracht CSL
2021 Verhuisbewegingen in kaart brengen met Hopon-hopoff spel, voor Woonstichting Valburg ism platform ZorgSaamWonen
2022: International Academic Book met Australie, Fillipijnen, Japan en Finland ism Yvonne Witter (platform ZorgSaamWonen), Peter Camp, Frits Baghus (Talis) en Bernard Smits (WBVG)

Samenwerking
Met verschillende organisaties werken we samen op dit thema:

(zie ook overzicht partijen collectieve woonvormen CSL voor een mooi overzicht)

Internationale samenwerking

  • Toyo University Tokyo Japan
  • University of New South Wales, Australia
  • Kyushu University, Fukuoka Japan
  • Manilla University, Philippines

Handige link
HAN: Civil Society Lab
In het Civil Society Lab (CSL) brengen docenten en studenten van 2 minoren de duurzame maatschappij een stapje dichterbij. De integrale minor ‘Stad & Land, cocreatie en transitie’ en de sociale minor ‘Civil Society, cocreatie en transitie’ realiseren een ontmoeting ín het onderwijs tussen wonen, zorg en welzijn.