Thematrekker Elma Vriezekolk

Elma Vriezekolk is thematrekker armoede, wonen, zorg en welzijn.
E elma.vriezekolk@han.nl

Elma vindt dat iedereen de kans moet krijgen keuzes te maken in het leven.

“Keuzes met betrekking tot het werk dat je wilt doen, keuze als het gaat om je leefomgeving, keuzes als het gaat om sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Niet iedereen kan die keuzes maken. Denk aan inwoners met financiële krapte, of wanneer iemand een fysieke of psychische beperking heeft. Ook leefomgeving en leefstijl zijn van invloed op het mentale en fysieke gestel van mensen. Ik wil eraan bijdragen dat zoveel mogelijk mensen kans op keuzes hebben.

In wat voor project(en) ben je actief?
Binnen de Zorgalliantie maak ik me hard voor projecten waarbij financiële krapte mensen belemmert in hun welzijn. Ik zoek daarbij de aansluiting bij de programmalijnen van Fair Health, waarbij het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen vooropstaat.

Daarnaast organiseer ik ieder jaar in oktober de Week tegen Armoede die plaatsvindt binnen en buiten de HAN. Met meerdere academies samen (dat is bijzonder) en met de partners van de Zorgalliantie in de stad en in de buitengebieden. De organisatie neem ik op samen met het kernteam. Dat bestaat uit een afvaardiging van de Zorgalliantie, de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, AMM en een ervaringsdeskundige.

Een ander project, De Ontmoetingen, waarbij mensen vanuit verschillende invalshoeken (professionals wonen, zorg, welzijn, onderwijs, overheid en inwoners) samenwerken aan praktijkverbeteringen spreekt me enorm aan, omdat hier de verbinding tussen mensen wordt gemaakt.

Ervaringsdeskundigen inzetten heeft meerwaarde!
Je hoort vaak dat de systeemwereld en de leefwereld niet op elkaar aansluiten. Maar als je een persoon uit die leefwereld en een ander uit die systeemwereld samenbrengt, dan zie je dat ze allebei hetzelfde willen bereiken: de een wil de ander graag helpen en de ander wil gezien en geholpen worden. Je ziet in de projecten dat wanneer iets ‘voor de bühne’ is, het niet werkt. Dus ervaringsdeskundigen inzetten, omdat je daarmee een maatschappelijke betrokkenheid wilt uitstralen, werkt niet. Als je ervaringsdeskundigen inzet op plekken waar deze andere kennisbron van waarde is, zie je de werkelijke meerwaarde.

Wat trekt jou aan in jouw project(en)?
Hoe concreter, hoe beter. Wanneer je met anderen samen kleine successen boekt, leidt dat tot plezier en vertrouwen en kun je samen een beweging of effect op gang brengen.

Wat is de status van jouw project(en)?
De Week tegen Armoede vindt dit jaar voor de 3e keer plaats. Het eerste jaar was het een minimale opzet. In 2022 was het al behoorlijk gegroeid qua aantal activiteiten. En dit jaar (2023) komen er nog meer best practices op het programma. Dit jaar kregen we zelfs spontaan de vraag uit het veld (in- en extern) van mensen die graag het initiatief willen nemen tijdens de week.

De Ontmoetingen bevinden zich in de fase van verbreding. Dat wil zeggen dat we kijken hoe we de lessons learned uit Lingewaard (actieve regio op dit gebied) naar andere gebieden kunnen brengen.

Het Zakgeldproject is een project dat al op meerdere plekken is uitgerold. Er ligt nu een handleiding en er zijn kennisclips ontwikkeld, zodat zoveel mogelijk partners gebruik kunnen maken van deze methode.

Wat heb je nodig om je project(en) goed te laten verlopen?
Het is belangrijk connectie met de doelgroep te houden, dus in contact zijn met degenen voor wie je het werk verzet. Dit directe contact loopt via de professionals van onze partners en inwoners die meewerken in de projecten. Om via hen uiteindelijk natuurlijk de inwoner te bereiken voor wie de keuzes op dit moment niet bereikbaar zijn.

Zijn er nog plannen voor de toekomst?
Ik zou het heel mooi vinden als mijn (sociaal en groen bijdragen) nog meer samenkomen in mijn rol binnen de Zorgalliantie. Het liefst beweeg ik me op 1 of 2 plekken, waarbij ik concrete projecten (op verzoek van en in samenwerking) met onze partners oppak. Iets minder losse lijntjes dus en meer concrete projecten (met kop en staart).

Kun je wat vertellen over eventuele kansen die je ziet voor jouw project?
Met het draaiboek van de Week tegen Armoede is de kans groot dat we dit ieder jaar opnieuw organiseren en misschien wel steeds door een ander kernteam vanuit een andere invalshoek. Uiteindelijk heeft iedereen (iedere professional) ergens wel een link met de financiële redzaamheid van de doelgroep.

De Ontmoetingen vind ik een prachtige aanpak. De vraag is of de naam nog moet wijzigen, want dit spreekt misschien onvoldoende tot de verbeelding. We moeten hier wel de boer voor op, want het komt niet vanzelf. Datzelfde geldt voor het Zakgeldproject.

Zijn er andere projecten die je zou willen opstarten?
Community gardens voor al onze gebieden en daar de Ontmoetingen organiseren. Community gardens zijn groene plekken, al dan niet met eetbare gewassen, waar mensen samen komen, elkaar ontmoeten, samen aan iets werken of in een herstelfase zitten. Werken in het groen draagt bij aan fysiek en mentaal welzijn en buiten vergaderen doet iets anders met mensen dan wanneer dat binnen plaatsvindt. Groen, gezond, sociaal en in beweging dus.