Leerarrangementen

Naast werkplaatsen die thematisch van aard zijn en primair bedoeld voor professionals, heeft de Zorgalliantie ook leerarrangementen ontwikkeld voor bestuurders en leidinggevenden. Deze arrangementen beogen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van (be)sturen in het huidige transitietijdperk. Het is juist nu erg belangrijk dat op alle lagen in organisaties het lerend vermogen van mensen wordt aangesproken. De Zorgalliantie biedt de volgende arrangementen aan (deze lijst is niet limitatief):
• Masterclass reeks de Stoel
• Persoonlijk leiderschap (verdiepingskamer)
• Verhelderingskamer

Voor een compleet overzicht van ons aanbod zie onze participanten arrangementenkaart op de afbeeldingen (ook te dowloaden bij donwloads, aan de rechterzijde van de pagina).