De Versnellingskamer

Voorkom stilstand of achteruitgang: in de versnellingskamers zet je de versnelling in.

Loopt de ontwikkeling van een nieuwe visie stroef? Gaat het implementeren van een groot project lastig? De versnellingskamer helpt organisaties en netwerken bij dit probleem. De versnellingskamer is bedoeld voor organisaties in welzijn, wonen, zorg, onderwijs en gemeente. Alle medewerkers uit de organisatie (ongeacht functie) kunnen betrokken worden bij een versnellingskamer. In twee dagdelen werk je van de stand van zaken tot de implementatie afspraken voor het vervolgtraject.

De versnellingskamer in zes stappen:

 1. Wat is de stand van zaken?
  Welke verbeteringen zijn er al gedaan en wat moer er nog veranderen?
 2. Probleemanalyse
  Welke factoren zijn van invloed op de vertraging van het project?
 3. Versnellingsvoorstel
  Als duidelijk is welke factoren een vertragende factor spelen, wordt op basis hiervan een versnellingsvoorstel gedaan voor de organisatie of het netwerk. Welke quick wins zijn er? Welke acties zijn nodig om het traject succesvol te maken?
 4. Presentatie versnellingsvoorstellen
  Deelnemers presenteren versnellingsvoorstellen aan het bestuur.
 5. Commitment netwerk
  Om te komen tot een succesvol traject is commitment nodig van alle betrokken partijen.
 6. Implementatie afspraken

De versnellingskamer biedt de mogelijkheid om:
• een versnellingstraject te doorlopen bij een vastgelopen ontwikkeling of visie implementatie,
• een knelpunt goed te doorgronden en te analyseren
• en commitment te creëren bij betrokkenen.

De versnellingskamer is een maatwerktraject van de Zorgalliantie. Participanten ontvangen een aantrekkelijke korting. Voor niet-leden geldt deze korting niet. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen? Neem dan contact met ons op via Zorgalliantie@han.nl of 024-3530557.