Onderzoeks- en Leerprogramma

Het onderzoeks- en leerprogramma van de Zorgalliantie kent vier hoofdthema’s. Samen met haar participanten is de Zorgalliantie actief binnen deze thema’s:

1. Participatie:
◦ Burgerparticipatie: in co-creatie gebiedsgericht werken
◦ Samen zorgen met de wijk: van een geïsoleerd bestaan naar een open omgeving
◦ Mobiliteit: vergroten van individuele bereikbaarheid op platteland en van kwetsbare burgers
◦ Verwarde personen: omgaan met verwarde personen in de wijk
2. Nieuwkomers: integratie van nieuwkomers (statushouders en arbeidsmigranten)
3. Gebruik van Technologie voor zorg en welzijn: vergroten van inzet en acceptatie van technologie
4. Armoede en arbeid: vanuit integraal perspectief armoede bestrijden
5. Inclusie van verwarde personen: omgaan met verwarde personen in de wijK