Onderzoeks- en Leerprogramma

Het onderzoeks- en leerprogramma van de Zorgalliantie kent vijf hoofdthema’s. Samen met haar participanten is de Zorgalliantie actief binnen deze thema’s:

1. Participatie:
Burgerparticipatie: in co-creatie gebiedsgericht werken
Samen zorgen met de wijk: van een geïsoleerd bestaan naar een open omgeving
Mobiliteit: vergroten van individuele bereikbaarheid op platteland en van kwetsbare burgers
2. Nieuwkomers: integratie van nieuwkomers (statushouders en arbeidsmigranten)
3. Gebruik van Technologie voor zorg en welzijn: vergroten van inzet en acceptatie van technologie
4. Armoede en arbeid: vanuit integraal perspectief armoede bestrijden
5. Inclusie van verwarde personen: omgaan met verwarde personen in de wijk

Binnen al deze thema’s werkt de Zorgalliantie samen met ervaringsdeskundigen.