De verhelderingskamer

Tijdens de Verhelderingskamer staan wicked problems centraal. Een wicked problem is een ongestructureerd probleem, de waarden, doelen, bedoelingen en belangen verschillen en conflicteren. Dit leidt vaak tot politieke onenigheid, besluiteloosheid of crisis. In zo’n situatie is het zinvol om los te komen van de hectiek van alledag en vanuit een helikopterview naar het dilemma te kijken. De Verheldingskamer helpt hierbij.

Voor deze bijeenkomst brengt een organisatie een vraagstuk of wicked problem in. De organisatie is eigenaar van het vraagstuk dat centraal staat tijdens de bijeenkomst.

De Verheldingskamer biedt de mogelijkheid om;
• een wicked problem in korte tijd te structureren en inzichtelijk te maken,
• belangen, onderliggende waarden en politieke agenda’s in kaart te brengen en
• handvatten voor handelen te ontwikkelen.

De Verheldingskamer is bedoeld voor leidinggevenden van gemeenten, zorg-, welzijnsorganisaties, GGZ en woningcorporaties. Voor participanten van de Zorgalliantie zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan de Verhelderingskamers. Aan niet leden wordt een bijdrage gevraagd.

Zorgalliantie verzorgde een verhelderingskamer op verzoek van Stichting Maasduinen over hoe zij hun visie kunnen realiseren. Kijk hier voor een korte impressie: