De Verhelderingskamer

De aanpak
In de verhelderingskamer kijken we naar kansen om een vraagstuk aan te pakken.

Ter voorbereiding van een verhelderingskamer wordt met een aantal organisaties, onderzoek en een thematrekker van de Zorgalliantie verkend welke ervaringen en inzichten er zijn rondom het vraagstuk. Dit betekent dat in het begin van een verhelderingskamer er een globaal inzicht is van de onderliggende thema’s en problematieken rondom een vraagstuk.

Er zijn verschillende manieren om de verhelderingskamer in te richten:
>> Met thematafels
Na een inleiding worden aan verschillende tafels deze thema’s besproken. Elke tafel kent maximaal 10 deelnemers, de deelnemers zijn divers vanuit het werkveld (zo mogelijk verschillende domeinen wonen-welzijn-zorg), onderzoek en onderwijs. Waar mogelijk worden ervaringsdeskundigen toegevoegd.

In het gesprek aan de tafel worden de volgende stappen genomen:
(Dit plaatje ligt op tafel, waarbij mogelijk vanuit het voorbereidend team ervaringen en inzichten zijn ingevuld)

 

 

 

 

 

 

 

  1. Check ervaringen/ inzichten: Met de deelnemers wordt een check gemaakt op ervaringen en inzichten. Hierin kunnen deelnemers verhalen delen
    max 30 minuten
  2. Van hieruit wordt indien nodig de formulering van de kans aangescherpt of geherformuleerd, er kunnen mogelijk ook meerdere kansen worden genoemd.
    10 minuten
  3. De volgende vraag is: hoe maken we van deze kansen praktische oplossingen die we als deelnemers in de praktijk kunnen implementeren?
    40 minuten
  4. Naar gezamenlijk project en afspraken

>> Met de ontwikkelboom
De verhelderingskamer is een eerste fase in de ‘werken aan waarde cyclus’. Zie ook: publicatie Werken aan waarde

In de bijeenkomst kan na een inleiding en gesprek over het vraagstuk (onderliggende probleemanalyse) de ontwikkelboom samen worden ingevuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de ontwikkelboom zoom je meer in op de gezamenlijke ambities, waarna in een volgend gesprek genoemde project(en) kunnen worden uitgediept.
Download hier de ontwikkelboom