De Verhelderingskamer

Tijdens de Verhelderingskamer staan wicked problems centraal. Een wicked problem is een ongestructureerd probleem: de waarden, doelen, bedoelingen en belangen verschillen en conflicteren. Dit leidt vaak tot politieke onenigheid, besluiteloosheid of crisis. In zo’n situatie is het zinvol om los te komen van de hectiek van alledag en vanuit een helikopterview naar het dilemma te kijken. De Verheldingskamer helpt hierbij.

Voor wie?
De Verheldingskamer is bedoeld voor leidinggevenden van gemeenten, zorg-, welzijnsorganisaties, GGZ en woningcorporaties.

Organisatie is eigenaar
Voor deze bijeenkomst brengt een organisatie een vraagstuk of wicked problem in. De organisatie is eigenaar van het vraagstuk dat centraal staat tijdens de bijeenkomst.

Voordelen
De Verheldingskamer biedt de mogelijkheid om;
• een wicked problem in korte tijd te structureren en inzichtelijk te maken,
• belangen, onderliggende waarden en politieke agenda’s in kaart te brengen en
• handvatten voor handelen te ontwikkelen.

Deelname en kosten
Voor participanten van de Zorgalliantie zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan de Verhelderingskamers. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie: neem contact met ons op via mail of tel: 024-3530557.
Zorgalliantie verzorgde een Verhelderingskamer op verzoek van Stichting Maasduinen, De vraag was hoe zij hun visie kunnen realiseren. Kijk hier voor een korte impressie: