Versnellingskamer onbegrepen gedrag heeft ervaringsdeskundige in beeld

Eind november kwamen zo’n 30 mensen samen in de versnellingskamer Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag. Voortbordurend op het onderzoek in Rauwenhof, masterclasses en de verhelderingskamer eerder dit jaar, hadden thematrekkers Bertine Rosink en Gideon Visser al snel een inventarisatie gedaan en kansen in kaart gebracht. Zoals een docufilm gemaakt door een ervaringsdeskundige, trainingen om het begrip over onbegrepen gedrag te vergroten en een instructie om de communicatie van organisaties te vereenvoudigen.

Na een plenaire sessie, gingen de groepen om aan digitale thematafels verder te praten. Zo ook aan tafel 1: van onbegrip naar medemenselijkheid. Hoe maken we het delen van kwetsbaarheid ‘gewoon’, zodat er een gevoel van medemenselijkheid ontstaat? “Een kans voor het inzetten van de docufilm ‘Zlatan is gek!’”, vertelt thematrekker Gideon Visser van het thema Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag.

Clientperspectief in beeld
De Nijmeegse Jöran nam het initiatief om een documentaire te maken over zijn bipolaire stoornis. Na 4 keer opgenomen te zijn, wil hij graag aandacht voor het leven met een dergelijke stoornis. De film Zlatan is gek! komt volgend jaar uit en de vraag aan deze tafel: wil het netwerk van de Zorgalliantie deze film tonen? Het antwoord: jazeker. De deelnemers zagen bijvoorbeeld kansen om de docufilm in te zetten als onderdeel van trainingen en voorlichtingen vanuit MEE Gelderse Poort, de HAN, gemeenten en woningcorporaties. De deelnemers denken dat het zou kunnen helpen om ook andere ervaringsdeskundigen op te leiden om de film te vertonen en training te geven, een lijntje met Tiel Herstelt is snel gelegd. De politie ziet mogelijkheden om de docufilm te gebruiken om meer bewustzijn te creëren over onbegrepen gedrag en mensen een bipolaire stoornis. “Zlatan is gek! brengt bipolariteit vanuit verschillende perspectieven in beeldclientperspectief in beeld”, legt Visser uit. Naast de inzet van de docufilm, besprak de groep ook de financiering (bijvoorbeeld via crowdfunding) en de uiteindelijke lancering. Houd deze site in de gaten, want de Zorgalliantie gaat hier zeker een rol in spelen!

Een warm thuis: meer begrip met trainingen
Aan tafel 2 aandacht voor ‘naar een warm thuis in de wijk’. Als je huis een thuis is, geeft het een stabiele basis. Dat is zeker voor mensen met een psychische aandoening van groot belang. Daarom nam tafeldame en psychiatrisch begeleider Anne-Marie van Akkers (RIBW Nijmegen & Rivierenland) twee kansen mee naar deze tafel. Het organiseren van trainingen, workshops en kennissessies bij woningcorporaties om het begrip te vergroten van mensen met onbegrepen gedrag enerzijds en een goede overgang van wonen in een beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen creëren anderzijds. Maar hoe doe je dat?

De deelnemers bespraken de training ‘mental health first aid’. Het bevat veel handvatten over het omgaan met mensen met onbegrepen gedrag, maar het is een behoorlijke tijdsinvestering. Daarnaast was er behoefte aan een meer vraaggestuurde training met input van ervaringsdeskundigen. Het aanpassen van een kortere training en het instellen van een invliegteam (ervaringsdeskundigen die via teams als vraagbak ingezet kunnen worden), zagen de deelnemers als mogelijke oplossing. Bij de overgang naar zelfstandig wonen, zagen de deelnemers kansen voor een handvat gebaseerd op het bestaande handvat voor werkgevers en werknemers die Tiel Herstelt liet zien.

Verbinding zorgt voor meer persoonlijke aandacht
Aan de digitale tafel 3 was gelijkwaardig samenwerken in het netwerk het thema. Persoonlijke aandacht staat daarbij centraal. Een kans voor interdisciplinaire bijeenkomsten volgens plan, do, check, act en het online organiseren van gesprekken. Daarnaast bespraken ze de mogelijkheid van woonconsulenten als gastlessen bij de post-hbo opleiding SPV. Tafelheer en directeur Corné van Asten (Zorggroep Syntein) hoorde de deelnemers vooral kansen voor het interdisciplinair samenwerken noemen. Een betere verbinding met de huisarts en in je eigen organisatie, naast de centrale rol van de gemeente om ervoor te zorgen dat alle partijen aansluiten. De deelnemers waardeerden een gesprekstafel als deze versnellingskamer en zien graag een vervolg.

Vereenvoudigen van teksten
De tafel van Elma Vriezekolk (Zorgalliantie) had als thema ‘meedoen mogelijk maken voor mensen die minder taalvaardig zijn’. Laaggeletterdheid, over- en onderbevraging, te moeilijk taalgebruik, het zijn een paar voorbeelden die het voor sommige mensen lastig maken om de maatschappij en vooral de communicatie te begrijpen. Daarom liggen er volgens deelnemers van deze tafel kansen voor communicatie op B1-niveau, het digitaalvaardig maken van mensen en de verhalen van mensen die hiermee worstelen zichtbaar maken. De deelnemers van de tafel wilden er meteen mee aan de slag. Vriezekolk deelde daarom een simpele instructie van het ROC Nijmegen om teksten te vereenvoudigen en de deelnemers besloten na te denken over meer filmpjes en animaties in de communicatie.

Visser is tevreden over de bijeenkomst. Een mooie diverse groep haakte aan: “Er waren bijvoorbeeld ook veel studenten aanwezig. Dit maakte het lastiger om concrete acties te formuleren, maar gaf wel veel originele oplossingen en een andere kijk op zaken.” Het vervolg van deze versnellingskamer is om de deelnemers samen te krijgen in een thematische leerkring. Ook zijn er gesprekken bij Mozaïek welzijn om een leertraject te starten. Kortom: er gaat ook in 2021 nog veel gebeuren als het gaat over inclusie van mensen met onbegrepen gedrag.

>> Meer weten over het thema Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag 
>> Ook een versnellingskamer of andere activiteit bijwonen? Ga naar agenda voor de komende activiteiten.