Inclusie van verwarde personen

Steeds vaker zijn er incidenten rondom personen met verward gedrag. Het aantal meldingen is de afgelopen jaren flink gestegen. Doordat het aantal opnamemogelijkheden in de GGZ afneemt, wordt meer gevraagd van voorzieningen in de wijk. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de Zorgalliantie in 2019 het thema ‘inclusie van verwarde personen’ als onderzoeksthema in haar programma heeft opgenomen. De activiteiten rondom dit thema zijn: 

Project ‘Rauwenhof – buurt uit de war’
In gemeente Tiel en specifiek in de wijk Rauwenhof zijn er meer en hevigere incidenten met mensen met verward gedrag dan voorheen. Mozaïek Welzijnsdiensten en woningbouwcorporatie SCW signaleerden dit en zien gevolgen voor de ervaren leefbaarheid en veiligheid in de wijk Rauwenhof. Om een oplossing voor deze problematiek te ontwikkelen, hebben Mozaiek en SCW een subsidie aangevraagd bij het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag van ZonMW. De subsidie gaf de financiële middelen om een pilot op te zetten om tot een sluitende aanpak met zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag te komen. De pilot heet ‘Rauwenhof – buurt uit de war’.

Aan de HAN is gevraagd om ondersteuning bij dit project: Gideon Visser (Zorgalliantie/Krachtige Kernen) en Marian Adriaansen (Lectoraat Innovatie in de Care) haakten aan. Er werd gevraagd om narratief onderzoek te doen naar ervaren leefbaarheid en veiligheid in Rauwenhof. Daarnaast is een bijdrage gevraagd aan methode ontwikkeling en advies, evenals aan de tussentijdse- en eindverantwoording richting ZonMW, in samenwerking met Mozaiek en SCW.

Het onderzoek is gedaan door studenten Social Work met uitstroomprofiel GGZ, ten behoeve van hun afstudeeronderzoek. Voor het onderzoek ‘Wijk uit de war’, hielden ze diepte-interviews met buurtbewoners en verwarde personen, samen met een woonconsulent. Daarnaast onderzoeken zij de huidige stand van zaken in de wijk en geven ze een advies voor de aanpak van de problematiek in Rauwenhof. Lees de Eindrapportage_De wijk uit de War.

Masterclasses mensen met verward gedrag
Mensen met verward gedrag komen niet altijd goed mee in de samenleving. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Het is van belang dat de geboden hulp goed aansluit bij de vragen van de cliënt en zijn of haar omgeving. Regelmatig richt de hulp zich op het lichamelijk of mentaal functioneren, terwijl er eerst een interventie in de situatie van de persoon nodig is om de gewenste verandering te bereiken. Voorbeelden van deze situaties zijn: sociaal isolement, gebrekkige huisvesting of schulden. Zolang deze problemen bestaan, blijft dit van invloed op het gedrag van de client. Benieuwd welke methoden helpen? En hoe je verward gedrag signaleert? Of hoe je op de beste manier samenwerkt? Het komende jaar geven we bij de Zorgalliantie masterclasses rondom dit thema.

In februari en maart 2019 hebben twee masterclasses plaatsgevonden:
‘Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk’ en ‘Wat hebben mensen met verward gedrag nodig?’, beiden gegeven door Jeanne Derks, coördinator van de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij de HAN en medeauteur van het boek ‘Psychische Kwetsbaarheid.

Lees het artikel dat naar aanleiding van deze masterclasses is geschreven (door Marleen de Roo).
Van de masterclass ‘Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk’ is een video opname gemaakt (137 minuten).
Deze is ook terug te zien op het YouTubekanaal van Zorgalliantie.

Aankomende masterclasses:
Masterclass: Interprofessioneel samenwerken tussen sociaal domein en GGZ.
Masterclass: Goede praktijken over samenwerken in de wijk.

Bekijk de agenda aan de rechterkant het scherm voor de geplande data en inschrijfmogelijkheden van deze masterclasses.

Boeken over verward gedrag
Lector aan de HAN Bauke Koekkoek (Lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving) is betrokken bij het thema ‘inclusie van verwarde personen’ van de Zorgalliantie. Koekkoek publiceerde in 2019 de boeken ‘Verward in Nederland. Hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen’ en ‘De kwestie verwarde personen, naar een andere benadering voor onbegrepen gedrag’.