Masterclasses mensen met verward gedrag

Mensen met verward gedrag komen niet altijd goed mee in de samenleving. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Het is van belang dat de geboden hulp goed aansluit bij de vragen van de cliënt en zijn of haar omgeving. Regelmatig richt de hulp zich op het lichamelijk of mentaal functioneren, terwijl er eerst een interventie in de situatie van de persoon nodig is om de gewenste verandering te bereiken.

Voorbeelden van deze situaties zijn: sociaal isolement, gebrekkige huisvesting of schulden. Zolang deze problemen bestaan, blijft dit van invloed op het gedrag van de client. Benieuwd welke methoden helpen? En hoe je verward gedrag signaleert? Of hoe je op de beste manier samenwerkt? Het afgelopen jaar gaf de Zorgalliantie masterclasses rondom dit thema.

In februari en maart 2019 hebben twee masterclasses plaatsgevonden:
‘Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk’ en ‘Wat hebben mensen met verward gedrag nodig?’, beiden gegeven door Jeanne Derks, coördinator van de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij de HAN en medeauteur van het boek ‘Psychische Kwetsbaarheid.

Lees het artikel dat naar aanleiding van deze masterclasses is geschreven (door Marleen de Roo).
Van de masterclass ‘Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk’ is een video opname gemaakt (137 minuten).
Deze is ook terug te zien op het YouTubekanaal van Zorgalliantie.