Project ‘Rauwenhof – buurt uit de war’

In gemeente Tiel en specifiek in de wijk Rauwenhof zijn er meer en hevigere incidenten met mensen met verward gedrag dan voorheen. Mozaïek Welzijnsdiensten en woningbouwcorporatie SCW signaleerden dit en zien gevolgen voor de ervaren leefbaarheid en veiligheid in de wijk Rauwenhof. Om een oplossing voor deze problematiek te ontwikkelen, hebben Mozaiek en Thius (voorheen SCW) een subsidie aangevraagd bij het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag van ZonMW. De subsidie gaf de financiële middelen om een pilot op te zetten om tot een sluitende aanpak met zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag te komen. De pilot heet ‘Rauwenhof – buurt uit de war’.

Aan de HAN is gevraagd om ondersteuning bij dit project: Gideon Visser (Zorgalliantie/Krachtige Kernen) en Marian Adriaansen (Lectoraat Innovatie in de Care) haakten aan. Er werd gevraagd om narratief onderzoek te doen naar ervaren leefbaarheid en veiligheid in Rauwenhof. Daarnaast is een bijdrage gevraagd aan methode ontwikkeling en advies, evenals aan de tussentijdse- en eindverantwoording richting ZonMW, in samenwerking met Mozaiek en SCW.

Het onderzoek is gedaan door studenten Social Work met uitstroomprofiel GGZ, ten behoeve van hun afstudeeronderzoek. Voor het onderzoek ‘Wijk uit de war’, hielden ze diepte-interviews met buurtbewoners en verwarde personen, samen met een woonconsulent. Daarnaast onderzoeken zij de huidige stand van zaken in de wijk en geven ze een advies voor de aanpak van de problematiek in Rauwenhof. Lees de Eindrapportage_De wijk uit de War.